Neděle, 14. července 2024

Veřejná konzultace k návrhu na omezení methanolu

Veřejná konzultace k návrhu na omezení methanolu

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhu na omezení methanolu a dále k návrhu stanoviska Výboru SEAC k návrhu na omezení anorganických amonných solí (zveřejněno ECHA 18. 3. 2015).

Polsko předložilo návrh na omezení methanolu (CAS 67--56--1), který nesmí být uveden na trh k prodeji široké veřejnosti jako složka kapalin pro mytí čelního skla nebo přísada do denaturovaného lihu v koncentraci rovné nebo vyšší než 3% hmotnostní.

Navrhované omezení by mělo zabránit otravám po požití tekutin obsahujících methanol ve vysokých koncentracích. Je známo, že mnozí jednotlivci, kteří pravidelně požívají alkohol, konzumují tyto produkty vzhledem k jejich nižším cenám jako náhradu za ethanol. Požití metanolu může způsobit trvalou slepotu i smrt.

Veřejná konzultace k návrhu na omezení methanolu potrvá do18. září 2015. Připomínky jsou vítány do 18. května 2015, protože pomohou při počátečních jednáních o návrhu ve výborech.

ECHA současně zahájila veřejnou konzultaci k návrhu stanoviska Výboru pro socioekonomickou analýzu (SEAC) k návrhu Francie na omezení anorganických amonných solí v celulózových izolačních materiálech. Lhůta pro podání připomínek je 18. května 2015. SEAC tyto připomínky zohlední ve svém závěrečném stanovisku a v červnu 2015 předloží ECHA stanoviska výborů RAC a SEAC Evropské komisi.

Komentáře k oběma návrhům mohou zainteresované subjekty předkládat v anglickém jazyce formou elektronického formuláře v tabulce na internetových stránkách ECHA, kde jsou uvedeny další podrobnější informace.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů