Sobota, 20. července 2024

RoHS: Evropská komise schválila rozšíření rozsahu omezovaných látek v elektrozařízeních

RoHS: Evropská komise schválila rozšíření rozsahu omezovaných látek v elektrozařízeních

Evropská komise schválila změnu směrnice č. 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek, kterou se rozšíří rozsah omezovaných nebezpečných látek v elektrozařízeních o 4 ftaláty: BBP, DBP, DEHP a DIBP.

Dne 31. března 2015 Evropská komise schválila návrh směrnice [pdf, 514 kB], kterou se rozšiřuje dosavadní počet nebezpečných látek omezovaných v elektrozařízeních o další 4 látky, kterými jsou následující ftaláty:

  • Benzyl butyl ftalát (BBP)
  • Dibutyl ftalát (DBP)
  • Bis(2--ethylhexyl) ftalát (DEHP)
  • Diisobutyl--ftalát (DIBP).

Původní záměr Evropské komise, o kterém jsme informovali dne 1. 11. 2013, zahrnoval namísto DIBP bromovaný zpomalovač hoření hexabromcyklododekan (HBCDD), který však kvůli tendenci k vyřazování z používání v elektrozařízeních nebyl do výčtu omezovaných látek nakonec zařazen.

Všechny uvedené látky patří mezi látky vzbuzující velmi vážné obavy podle nařízení REACH, kde jsou zařazeny do přílohy XIV, tj. do seznamu látek podléhajících povolení.

O navržených látkách vedla Evropská komise podrobný proces hodnocení a stejně tak konzultační proces, do kterého byly zapojeny také příslušné hospodářské subjekty z členských zemí EU včetně České republiky. Zapojené asociace výrobců elektrozařízení působící v České republice navržený rozsah nerozporovaly.

Návrh směrnice byl předložen Radě EU a Evropskému parlamentu. Obě instituce však návrh zatím neprojednaly. Směrnice by měla být transponována do 31. 12. 2016 a účinnost omezení používání výše uvedených látek by podle návrhu měla nastat ode dne 22. 7. 2019.

Přílohy ke stažení

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů