zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář EIA - změny v posuzování vlivů na životní prostředí a povolování staveb

04.06.2015
EIA
Pozvánka na seminář EIA - změny v posuzování vlivů na životní prostředí a povolování staveb

Seminář bude zaměřen zejména na problematiku změněného přístupu k procesu hodnocení vlivů na životní prostředí - procedury, charakter výstupu - závaznost stanoviska, možnosti odvolání a soudních přezkumů ap.

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat na seminář věnovaný přijatým změnám procesu posuzování vlivů záměrů na životní prostředí a povolování staveb a záměrů. Účelem semináře je seznámit účastníky se změnami v pojetí posuzování vlivů na životní prostředí, které jsou vyvolány požadavkem Evropské unie na důslednou aplikaci evropských principů posuzování vlivů na ŽP a Aarhuské úmluvy v právním řádu České republiky.

Novela zákona č. 100/2001 Sb. byla připravována relativně dlouho. Návrh novely prošel připomínkovým řízením v ČR, ale nebyl akceptován Evropskou komisí. MŽP poté zapracovalo připomínky EK do nového návrhu novely, který byl projednán se souhlasem Legislativní rady Vlády ČR ve zrychleném připomínkovém řízení. Novela měla být přijata a účinná do konce roku 2014, nicméně došlo k tomu až v prvním čtvrtletí roku 2015.

Změny zahrnují řadu prvků, které mohou podstatně ovlivnit průběh přípravy, povolování a realizace záměrů posuzovaných podle zákona procesem EIA. Jde např. o změnu charakteru výstupu z procesu posuzování ze stanoviska na závazné stanovisko (s dopady podle správního řádu), otevření nebo rozšíření možnosti odvolání nebo soudních žalob proti závaznému stanovisku nebo výsledku zjišťovacího řízení, změny v podmínkách účasti veřejnosti v celém procesu posuzování.

Obsahem semináře bude výklad toho, jak bude nově probíhat proces posuzování jednotlivých záměrů - oznamování podlimitních záměrů, zjišťovací řízení, plné posuzování záměrů dle novelizovaného zákona č. 100/2001 Sb.

Seminář je určen pro podnikové ekology a pracovníky firem odpovědné za přípravu investic, sledování aktuální legislativy a její plnění v oblasti životního prostředí a další zájemce.


Písemné podkladové materiály týkající se probírané problematiky obdrží účastníci při prezenci.

lektor semináře:

Ing. Josef Marek

environmentální poradce, Autorizovaná osoba pro zpracování dokumentace a posudků EIA

PROGRAM SEMINÁŘE

EIA - změny v posuzování vlivů na životní prostředí a povolování staveb

30. června 2015 - úterý - Praha 6, Lužná 2a

08.45 - 09.00 Registrace účastníků

09.00 - 11.30 Přednášky - Výklad nově pojatých procesních kroků při posuzování vlivů na životní prostředí s ohledem na navrhované změny

11.50 - 13.00 Přednášky - Změny právní úpravy dalších zákonů (stavební zákon, zákon o vodách, zákon o ochraně přírody a krajiny)

13.10 - 14.00 Příklady, dotazy účastníků, diskuse, závěr.

Seminář bude zaměřen zejména na problematiku změněného přístupu k procesu hodnocení vlivů na životní prostředí - procedury, charakter výstupu - závaznost stanoviska, možnosti odvolání a soudních přezkumů ap. Na konkrétních případech budou demonstrována na problematická místa, která se mohou objevit důsledku aplikace navrhovaných změn výše uvedených právních předpisů.

Na semináři bude vyhrazen čas pro diskusi a konkrétní dotazy účastníků.

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

Závaznou přihlášku s potvrzením o úhradě vložného zašlete obratem na adresu PROEKO, Lužná 2a, 160 00 Praha 6 nejpozději 26. června 2015.

Cena semináře:

Vložné za 1 osobu: ........................................ 2.250,- Kč. Cena je stanovena jako smluvní.

Místo konání:

Prostory v objektu firmy ROYS s.r.o., Praha 6, Lužná 2a, 1. patro.

Doprava: metro trasa A, stanice nádraží Veleslavín a pak cca 10 minut pěšky nebo autobusem 142 (severně, pod výškovou budovu Shiran Tower). GPS souřadnice: 50°6'4.35"N, 14°20'36.794"E.

Ubytování a stravování s výjimkou občerstvení není zajišťo­váno. Na základě požadavku účastníka je možné zajis­tit rezervaci hotelového ubytování poblíž místa konání akce.

Pořadatel:

Ing. Josef Marek - PROEKO, Lužná 2a, 160 00 Praha 6 tel. a fax: 220 105 215, mobil: 737 738 433,

e-mail: marek-proeko@volny.cz.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí