Pondělí, 22. července 2024

Evropa má nový červený seznam ptáků

BirdLife International, IUCN a Evropská komise představili včera historicky první červený seznam ptáků Evropy.

Evropa má nový červený seznam ptáků

Navzdory nezpochybnitelným ochranářským úspěchům je v Evropské unii stále každý pátý ptačí druh ohrožen vyhynutím. Hlavními příčinami jsou špatné praktiky v zemědělství, ztráta vhodného prostředí a klimatické změny.

Po třech letech usilovné práce vydalo konsorcium vedené BirdLife International a financované Evropskou komisí nový Červený seznam ptáků. Červený seznam nabízí nezávislé zhodnocení rizika vyhynutí pro všechny druhy ptáků přirozeně se vyskytující v Evropě, od Atlantiku po Ural. Publikace je základem evropské ochrany ptáků v nejbližších letech. Červený seznam, vytvořený dle kriterií IUCN, je široce vnímaný jako nejobjektivnější a nejvíce respektovaný systém hodnocení ohrožení druhů.

Hlavní zjištění Červeného seznamu ptáků:

? 18 % ze všech 451 hodnocených druhů jsou ohrožené v zemích Evropské Unie (EU27). Z těchto 82 druhů, je dle klasifikace Červeného seznamu v EU 11 kriticky ohrožených, 16 ohrožených a 55 druhů zranitelných.

? 13 % ze všech 533 hodnocených druhů je ohroženo v celé Evropě. Celoevropsky tedy 67 druhů, z nich 10 je kriticky ohrožených (nejvyšší možná úroveň ohrožení). Mezi nimi se nachází několik známých a oblíbených ptáků např. keptuška stepní, koliha tenkozobá nebo buřňák baleárský. 18 dalších druhů je uvedeno v kategorii ohrožení a dalších 39 jako zranitelní.

? Zhoršení v Evropě: celkem 29 druhů bylo přeřazeno do vyšší kategorie ohrožení (v porovnání s rokem 2004). Mezi nimi najdeme např. hrdličku divokou, ústřičníka velkého, papuchalka bělobradého, alku malou, lindušku luční, bělokura rousného, racka tříprstého a poláka velkého. Některé druhy, jejichž stavy byly neutěšené již před deseti lety, se stále nevzpamatovaly: sup mrchožravý, rákosník ostřicový, čejka chocholatá, drop malý či orel volavý.

? Zlepšení V Evropě: celkem 20 druhů bylo dříve považováno za tzv. regionálně ohrožené. Nyní jsou tyto druhy klasifikovány jako v Evropě málo dotčené (ačkoli některé z nich stále patří mezi celosvětově ohrožené druhy). Mezi ně patří několik charismatických druhů jako např. pelikán kadeřavý, polák malý, dytík úhorní, luňák hnědý, poštolka jižní, káně bělochvostá, rybák černozobý, potáplice severní nebo drop velký. Dalších 25 druhů je sice stále ohroženo v Evropě, ale v současnosti jsou méně ohroženi vyhynutím než před deseti lety a tak mohly být přesunuty do nižší kategorie ohrožení. Například buřňák madeirský či hýl azorský, oba dříve klasifikováni jako kriticky ohrožení, jsou nyní uvedeni ,,pouze" jako ohrožení.

Karmenu Vella, evropský komisař pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov : ,,Tato zpráva obsahuje znepokojující statistické údaje - ale také nám ukazuje hodnotu dobře naplánovaných akcí na ochranu biodiversity. Ta nám poskytuje mnohé ekosystémové služby na kterých závisíme jak ekonomicky, tak sociálně. Naším úkolem je najít cestu, jak stavět na těchto úspěších a šířit je i do jiných oblastí. Je to také cenný vklad do běžícího hodnocení efektivity evropských směrnic na ochranu přírody - Evropa potřebuje přesně zacílenou legislativu."

Iván Ramírez, vedoucí sekce Ochrany přírody v BirdLife Europe: ,,Je velice podnětné sledovat, jak se mnoho druhů vzpamatovává díky cílenému ochranářskému úsilí, podpořenému klíčovými nástroji evropské ochrany přírody jako jsou Směrnice o ptácích a program LIFE. Na druhou stranu je šokující, kolik dříve běžných druhů je nyní uvedeno mezi ohroženými. Nedovedu si představit Evropu bez papuchalků, hrdliček, čejek či ústřičníků."

Christina Ieronymidou, vedoucí programu ochrany evropských druhů, BirdLife International: ,,Evropský Červený seznam nám říká, že v záchraně nejvzácnějších druhů se mnohé podařilo. Vidíme výsledky konkrétních ochranářských akcí, např. likvidance invazních druhů či izolace smrtících linek elektrického vedení. Nyní však čelíme mnohem větším výzvám, mezi nimiž dominují degradace zemědělské krajiny a klimatické změny. Tyto problémy vyžadují mnohem složitější řešení."

Craig Hilton-Taylor, vedoucí oddělení Červených seznamů, IUCN: ,,Červené seznamy jsou dobrým základem pro sledování budoucích změn evropské biodiversity a k správnému zacílení ochranářských akcí. Evropský Červený seznam ptáků jasně ukazuje potřebu zvýšeného úsilí, pokud máme zabránit ztrátě biologické rozmanitosti v Evropě."

Zdeněk Vermouzek, ředitel ČSO, dodává: ,,Ochrana přírody, včetně ptáků, musí být evropskou prioritou číslo jedna. Právě vydaný červený seznam dokládá, že iniciativy, jako Klenoty přírody v ohrožení (Nature Alert, www.birdlife.cz/naturealert.html), ke kterým se za 14 dní připojilo téměř 200 000 lidí, mají smysl. Čím víc lidí jasně vyjádří svůj požadavek na ochranu přírody v Evropě, tím lepší máme šanci, že se červený seznam nebude nadále rozrůstat."

O Červeném seznamu

Evropský červený seznam ptáků ke stažení: http://www.birdlife.org/sites/default/files/attachments/RedList%20-%20BirdLife%20publication%20WEB.pdf

Červený seznam ohrožených druhů IUCN je nejobsáhlejší světový zdroj informací o stavu rostlinných a živočišných druhů z hlediska jejich ochrany. Je založen na objektivním systému zhodnocení rizika vyhynutí druhů. Druhy jsou rozděleny do osmi kategorií založených na různých kritériích včetně populačních trendů, velikosti a struktury populace a geografickém rozšíření. Druhy zařazené do kategorií kriticky ohrožené, ohrožené nebo zranitelné se souhrnně označují jako ,,druhy ohrožené".
Červený seznam IUCN není jen registr jmen v jednotlivých kategoriích. Je to zároveň ucelený přehled informací o hrozbách pro jednotlivé druhy, jejich ekologických nárocích, prostředí ve kterém žijí a informací o tom, co je třeba udělat, , abychom zabránili jejich vyhynutí. Více na www.iucnredlist.org.

BirdLife International je odborným garantem Červeného seznamu ohrožených druhů ptáků, který každoročně sestavuje Světový svaz ochrany přírody (IUCN) (spolu s Červeným seznamem ostatních živočichů a rostlin). Více informací na www.iucnredlist.org.

BirdLife International je celosvětové partnerství ochranářských organizací, které usiluje o ochranu ptactva, jeho prostředí a celosvětové biologické rozmanitosti. BirdLife International působí v 116 zemích světa. V Evropě a Střední Asii je BirdLife zastoupen ve 45 zemích včetně všech členských států Evropské unie. V Česku je BirdLife International zastoupen Českou společností ornitologickou (ČSO) www.birdlife.cz.

Světový svaz ochrany přírody (IUCN) je celosvětově nejstarší a největší environmentální sdružení více než 1000 vládních i nevládních organizací a téměř 11 000 dobrovolných vědců a expertů ve více než 160 zemích. IUCN sídlí v Glandu, blízko švýcarské Ženevy. www.iucn.org.

Od roku 2005 Evropská komise financuje evropské Červené seznamy pro všechny suchozemské skupiny obratlovců s výjimkou ptáků a pro několik dalších skupin, např. pro měkkýše, včely, léčivé rostliny atd. V letech 2012-2015, vyplnil tuto mezeru projekt financovaný Evropskou komisí. Na projektu pracovalo konsorcium organizací vedené BirdLife International. Na tvorbě Červeného seznamu se podíleli tito členové konsorcia: European Bird Census Council (EBCC), Wetlands International, IUCN, British Trust for Ornithology (BTO), Sovon - Dutch Centre for Field Ornithology, Royal Society for protection of Birds (RSPB) a Česká společnost ornitologická (ČSO).

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů