Pondělí, 22. července 2024

Proběhlo 4. české uživatelské fórum Copernicus

Proběhlo 4. české uživatelské fórum Copernicus

Ve dnech 12. - 13. května 2015 proběhlo 4. české uživatelské fórum Copernicus, spoluorganizované agenturou CENIA, Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem dopravy. Partnery akce konané pod záštitou ministra životního prostředí byly Technologické centrum AV ČR, Projekt EOPOWER a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze a firma Arcdata Praha s.r.o. Téma "Družicová a UAV data pro životní prostředí", zvolené pro tento ročník, se prolínalo většinou prezentací a odráželo tak blížící se start družice Sentinel 2 a stále častější způsob pořizování dat z bezpilotních letounů jako moderního zdroje dat dálkového průzkumu Země (DPZ).

I v letošním roce akci svou účastí podpořili zástupci evropských organizací, kteří se na vytváření a implementaci programu Copernicus přímo i nepřímo podílejí. Svou prezentací přispěli zástupci Evropské komise, Evropské kosmické agentury, Evropského centra pro střednědobou předpověď počasí, Eurisy a Anwendungszentrum GmbH Oberpfaffenhofen. Více než 120 účastníků akce potvrzuje narůstající zájem české uživatelské komunity o data a služby programu Copernicus.

Nejvíce prezentací bylo zaměřeno na zpracování dat Sentinelu 2 a družic podobných parametrů, na uživatelské zkušenosti s daty Sentinelu 1 včetně jejich získávání a programů pro jejich zpracování. Velký ohlas vzbudila sekce zaměřená na dálkový průzkum z bezpilotních systémů, které se v současnosti těší velké popularitě a v některých oblastech družicové snímky vhodně doplňují či přímo nahrazují.

Poprvé v ČR byla veřejně představena iniciativa Spolupracujícího pozemního segmentu pro data Sentinel. Prostor byl věnován i programu GEO/GEOSS, o kterém je doposud v ČR nízké povědomí, s příkladem zapojení českých organizací a přínosů z toho plynoucích.

Během obou konferenčních dní 4. českého uživatelského fóra zazněla řada podnětných prezentací, které prokázaly připravenost ČR na data z družice Sentinel 2 a také fakt, že díky fungování prvních družic a postupnému zprovozňování služeb programu přestává být Copernicus tématem, o kterém se pouze mluví, ale může svým uživatelům nabídnout konkrétní výstupy, které je česká uživatelská komunita připravena využívat napříč všemi sektory.

Prezentace, fotografie, závěry a další materiály naleznete na oficiálních stránkách konference.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů