Neděle, 14. července 2024

Aktualizace nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), přílohy II - Požadavky na sestavení bezpečnostních listů

Aktualizace nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), přílohy II - Požadavky na sestavení bezpečnostních listů

Dne 29. 5. 2015 vyšlo v Úředním věstníku EU nařízení Komise (EU) 2015/830, které nahrazuje přílohu II nařízení REACH novým zněním a vstupuje v platnost 1. června 2015.

Příloha II nařízení REACH stanoví požadavky na sestavení bezpečnostních listů, používaných k poskytování informací o chemických látkách a směsích v Evropské unii.

Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek (GHS), který byl vypracován v rámci Organizace spojených národů, stanoví mezinárodně harmonizovaná kritéria pro klasifikaci a označování chemických látek a pravidla pro bezpečnostní listy.

Požadavky na bezpečnostní listy v příloze II nařízení REACH by měly být upraveny podle páté revize pravidel GHS pro bezpečnostní listy.

Dne 1. června 2015 vstoupí současně v platnost dvě protichůdné změny přílohy II nařízení REACH, z nichž jednu zavedl čl. 59 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP) a druhou zavedlo nařízení Komise (EU) č. 453/2010. Aby se předešlo nejasnostem ohledně toho, které znění přílohy II se podle uvedených nařízení použije, byla příloha II nařízením Komise (EU) 2015/830 nahrazena novým zněním.

Požadavek, aby hospodářské subjekty, které již sestavily bezpečnostní listy, tyto bezpečnostní listy okamžitě aktualizovaly v souladu s pozměněnou přílohou II nařízení REACH, by pro ně znamenal nepřiměřenou zátěž.

Nařízení Komise (EU) 2015/830 proto umožňuje, aby po jistou dobu bylo povoleno i nadále používat bezpečnostní listy poskytnuté jakémukoli příjemci přede dnem 1. června 2015 a to až do dne 31. května 2017.

Nařízení Komise (EU) 2015/830 se použije ode dne 1. června 2015, je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských zemích EU.

Další informace:

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů