Neděle, 21. července 2024

RoHS: Novela směrnice RoHS 2 je již vyhlášena

RoHS: Novela směrnice RoHS 2 je již vyhlášena

Novela směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek, kterou se rozšíří rozsah omezovaných nebezpečných látek v elektrozařízeních o 4 ftaláty: BBP, DBP, DEHP a DIBP byla vyhlášena v Úředním věstníku EU pod číslem 863/2015/EU.

Dne 31. března 2015 Evropská komise schválila návrh směrnice, kterou se rozšiřuje dosavadní počet nebezpečných látek omezovaných v elektrozařízeních o další 4 látky, kterými jsou následující ftaláty:

Benzyl butyl ftalát (BBP)

Dibutyl ftalát (DBP)

Bis(2--ethylhexyl) ftalát (DEHP)

Diisobutyl--ftalát (DIBP).

U všech látek je stanovena shodně hmotnostní koncentrace tolerovaná v homogenních materiálech 0,1 %.

Všechny uvedené látky patří mezi látky vzbuzující velmi vážné obavy podle nařízení REACH, kde jsou zařazeny do přílohy XIV, tj. do seznamu látek podléhajících povolení.

O navržených látkách vedla Evropská komise podrobný proces hodnocení a stejně tak konzultační proces, do kterého byly zapojeny také příslušné hospodářské subjekty z členských zemí EU včetně České republiky. Zapojené asociace výrobců elektrozařízení působící v České republice navržený rozsah nerozporovaly. Směrnice Komise v přenesené pravomoci č. 2015/863/EU, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o seznam omezených látek, byla projednána Radou EU a Evropským parlamentem a vyhlášena dne 4. 6. 2015 v Úředním věstníku EU.

Tato směrnice bude transponována do národního předpisu, kterým je v tuto chvíli nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízení, a to nejpozději do 31. 12. 2016. Účinnost omezení používání výše uvedených látek bude stanovena ode dne 22. 7. 2019.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů