Neděle, 14. července 2024

Aktualizace ECHA Pokynů k používání CLP kritérií - verze 4.1

Aktualizace ECHA Pokynů k používání CLP kritérií - verze 4.1

Dne 10.6.2015 publikovala ECHA aktualizace v Pokynech k používání CLP kritérií.

Pokyny k používání CLP kritérií jsou souhrnným technickým a vědeckým dokumentem o uplatňování nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (nařízení CLP). Dokument poskytuje podrobné pokyny k uplatňování kritérií CLP pro fyzikální nebezpečnost, nebezpečnost pro zdraví a nebezpečnost pro životní prostředí.

Aktualizace pokynů zahrnuje upřesnění textu v části 2 fyzikální nebezpečnost a části 3 nebezpečnost pro zdraví ve vazbě na konec přechodného období vyplývajícího ze 4. přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku nařízení CLP.

Kromě toho byly opraveny menší redakční chyby a přeformulovány některé části textu.

Další informace:

Guidance

Guidance on CLP

Guidance on the Application of the CLP Criteria (pdf)

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů