Neděle, 14. července 2024

Výbor SEAC přijal stanoviska ke dvěma návrhům na omezení a odsouhlasil dva návrhy stanovisek k žádostem o povolení

Výbor SEAC přijal stanoviska ke dvěma návrhům na omezení a odsouhlasil dva návrhy stanovisek k žádostem o povolení

Výbor pro socioekonomickou analýzu (SEAC) přijal stanoviska k návrhu na omezení amoniových solí a decaBDE a odsouhlasil dva návrhy stanovisek k žádostem o povolení (zvěřejněno ECHA 16. 6. 2015).

Návrh na omezení amoniových solí

SEAC přijal konečné stanovisko k návrhu Francie na omezení používání anorganických amonných solí v celulózových izolačních materiálech a potvrdil své dřívější stanovisko, že navrhované omezení je nejvhodnějším opatřením na úrovni EU a je odůvodněné ze socioekonomického hlediska. SEAC podpořil prodloužení doby implementace omezení po jejím vstupu v platnost z 12 na 24 měsíců.

Návrh na omezení dekabromodifenyl etheru(decaBDE) -- veřejná konzultace

SEAC podpořil návrh ECHA a odsouhlasil návrh stanoviska k omezení používání decaBDE jako zpomalovače hoření např. v plastech, polymerech a v textilním průmyslu. Cílem omezení je snížení emisí decaBDE.

K návrhu stanoviska SEAC na omezení decaBDE byla zahájena veřejná konzultace, která je zaměřena na automobilový průmysl, letecký sektor a odvětví zabývající se recyklací materiálu obsahujícího decaBDE.

Komentáře mohou zainteresované subjekty předkládat do 17. srpna 2015 v anglickém jazyce formou elektronického formuláře v tabulce na internetových stránkách ECHA.

SEAC plánuje své konečné stanovisko přijmout v září 2015.

Návrh na omezení bisphenolu A

V návaznosti na stanovisko RAC bude SEAC o navrhovaném omezení bisfenolu A pokračovat v diskusi v září 2015 a konečné stanovisko SEAC lze očekávat v prosinci 2015.

Žádosti o povolení

SEAC odsouhlasil návrh stanoviska k průmyslovému použití trichlorethylenu jako rozpouštědla a odmašťovadla v uzavřených systémech a také k průmyslovému použití chromanu olovnatého při výrobě pyrotechnického zpožďovacího zařízení.

SEAC posoudil poslední návrhy stanoviska RAC k použitím trichlorethylenu a potvrdil svá stanoviska ke dvěma žádostem o povolení pro pět použití trichlorethylenu, které byly odsouhlaseny na předchozím jednání v březnu.

Další informace:

Celá zpráva v angličtině

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů