Neděle, 21. července 2024

Konzultace k fungování trhů s odpadem v EU

Konzultace k fungování trhů s odpadem v EU

Odpadový průmysl v EU má velký potenciál pro tvorbu pracovních míst i pro hospodářský růst. K naplnění tohoto potenciálu je třeba co nejvíce usnadnit přechod k oběhovému odpadovému hospodářství a je třeba lépe pochopit fungování evropských trhů s odpady a zejména identifikovat možná tržní selhání.

Podle současných pravidel může odpad připravený ke znovupoužití recyklaci či dalšímu využití být volně obchodován i převážen v rámci celé EU a toto může být omezeno pouze ve specifických odůvodněných případech.

V některých situacích ale může z důvodů různých regulatorních opatření docházet k neefektivitám při obchodování s odpadem a k porušení hierarchie priorit efektivního nakládání s odpady: prevence vzniku, znovupoužití, recyklace, další zhodnocení (například energetické využití), uložení.

Cílem této konzultace je proto získat podrobnější informace o fungování trhu s odpadem a především identifikovat různá regulatorní opatření na EU, národních i regionálních úrovních, která k distorzím mohou vést.

Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde.

Jakékoliv náměty k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripomikovani@komora.cz a to nejpozději do 14. srpna 2015.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů