Neděle, 14. července 2024

Zahájení nové veřejné konzultace k identifikaci látek vzbuzujících velmi velké obavy

Zahájení nové veřejné konzultace k identifikaci látek vzbuzujících velmi velké obavy

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k 7 návrhům na identifikaci nových látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC), která bude ukončena 15. 10. 2015 (zveřejněno ECHA 2. 9. 2015).

Navržené látky, které mají být identifikovány jako látky SVHC a příklady jejich použití:

  • 1,3--propanesultone (EC 214--317--9): kapalný elektrolyt do lithiových baterií (návrh předložila ECHA);
  • UV--327 (EC 223--383--8) a UV--350 (EC 253--037--1): činidlo jako UV--ochrana do nátěrových hmot, plastů, kaučuku a kosmetických výrobků (návrh předložilo Německo);
  • Dicyclohexyl phthalate (EC 201--545--9): v plastisolu a PVC, kaučuku a výrobků z plastů a jako inertní a disperzní činidlo pro formulaci organických peroxidů (návrh předložilo Švédsko);
  • Hexamethylene diacrylate (EC 235--921--9): výroba nátěrů a barev, síťovací činidlo v polymerizačních procesech při výrobě pryskyřic, kaučuků a polymerů (návrh předložilo Švédsko);
  • Nitrobenzene (EC 202--716--0): výroba chemikálií a jako pomocná látka (návrh předložilo Rakousko);
  • Perfluorononan--1--oic acid and its sodium and ammonium salts(skupinový zápis) (EC 206--801--3): pomocná látka při výrobě fluoropolymerů, přísada mazacího oleje, povrchově aktivní látka pro hasicí přístroje, čistící činidlo, prostředek proti znečištění na povrchovou úpravu textilií, leštící činidlo, voděodolná činidla a displeje z tekutých krystalů (návrh předložilo Švédsko).

Připomínky a komentáře mohou zainteresované subjekty předkládat v anglickém jazyce do 15. října 2015 formou elektronického formuláře v tabulce na stránkách ECHA, kde jsou ke každé látce uvedeny podrobné informace.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů