Pondělí, 22. července 2024

Bezpečné a udržitelné používání chemických látek. To bylo tématem návštěvy ředitelky Evropské agentury pro chemické látky na MŽP

Bezpečné a udržitelné používání chemických látek. To bylo tématem návštěvy ředitelky Evropské agentury pro chemické látky na MŽP

Dne 28. května 2024 přivítalo Ministerstvo životního prostředí Sharon McGuiness, výkonnou ředitelku Evropské agentury pro chemické látky (ECHA). Tato instituce je zásadní pro regulaci chemických látek v EU a poskytuje pro řadu unijních předpisů týkající se této oblasti vědeckou, technickou a administrativní podporu.

Jednání se zúčastnili zástupci ministerstev a institucí, které jsou v České republice zodpovědné za předpisy, jež Evropská agentura pro chemické látky spravuje. Během setkání zazněly informace o rozsahu jejich spolupráce s agenturou a odborné diskuse se zaměřily na aktuální témata a očekávané nové právní povinnosti. Jedním z klíčových diskuzních témat byla očekávání ohledně plánované revize nařízení REACH - tedy nařízení, které chrání lidské zdraví a životní prostředí tím, že vyžaduje, aby společnosti identifikovaly a kontrolovaly rizika spojená s chemickými látkami, které vyrábějí a uvádějí na trh, a podporuje metody snižující testování na zvířatech. Nařízení se týká všech chemických látek a ovlivňuje většinu společností v EU.

Agentura řeší významné úkoly v souladu s ambiciózními cíli unijní Strategie pro udržitelnost chemických látek, která byla publikovaná Evropskou komisí dne 14. října 2020. Strategie si klade za cíl zajistit bezpečné a udržitelné používání chemických látek v Evropské unii a řešit výzvy spojené s jejich dopadem na lidské zdraví, životní prostředí a biodiverzitu.

,,Česká republika i celá Unie se potýkají s celou řadou úkolů při implementaci této strategie a při přeměňování jejich principů do legislativních opatření a praktické aplikace. Setkání bylo přínosné z hlediska výměny zkušeností a zlepšení vzájemného porozumění ohledně směřování evropské politiky v oblasti regulace chemických látek. Jsem rád, že jsme se mimo jiné společně shodli na tom, že je důležité zajistit udržitelné a bezpečné prostředí pro všechny občany Evropské unie," vysvětluje náměstek ministra životního prostředí Eduard Levý.

Evropská agentura pro chemické látky vznikla v roce 2007 a sídlí v Helsinkách. Agentura usiluje o zajištění bezpečného používání chemických látek a dohlíží na uplatňování legislativy EU týkající se chemických látek, která jednak chrání lidské zdraví a životní prostředí, jednak působí ve prospěch inovací a konkurenceschopnosti v EU.

Zdroj:MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů