Čtvrtek, 25. července 2024

Stanoviska výboru SEAC k omezení bisfenolu A, PFOA a DecaBDE a veřejné konzultace k návrhu stanovisek výboru SEAC

Stanoviska výboru SEAC k omezení bisfenolu A, PFOA a DecaBDE a veřejné konzultace k návrhu stanovisek výboru SEAC

Byla zahájena veřejná konzultace k návrhu stanovisek výboru SEAC na omezení bisfenolu A a kyseliny perfluorooktanové a jejích solí (zveřejněno ECHA 16. 9. 2015).

Výbor pro socioekonomickou analýzu (SEAC) přijal konečné stanovisko k návrhu agentury ECHA na omezení používání dekabromodifenyl etheru (decaBDE) (EC 214--604--9) jako zpomalovače hoření např. v plastech, polymerech a v textilním průmyslu a potvrdil svůj návrh stanoviska z června 2015.

SEAC podpořil návrh Francie a odsouhlasil návrh stanoviska k omezení uvádění na trh a používání bisfenolu A (BPA) (EC 201--245--8) v termickém papíru.

Přijetím svého stanoviska podpořil SEAC stejně jako Výbor pro posuzování rizik (RAC) návrh Německa a Norska na omezení výroby, uvádění na trh a používání kyseliny perfluorooktanové (PFOA) (EC 206--397--9), jejích solí a derivátů a dále předmětů a směsí obsahujících tyto látky.

SEAC také dokončil dvě stanoviska k žádostem o povolení trichlorethylenu (ES 201--167--4) a chromanu olovnatého (ES 231--846--0).

16. září 2015 byla zahájena veřejná konzultace k návrhu stanovisek výboru SEAC na omezení bisfenolu A a perfluorooktanové kyseliny, jejích solí a derivátů. Komentáře mohou zainteresované subjekty předkládat do 16. listopadu 2015 v anglickém jazyce formou elektronického formuláře v tabulce na internetových stránkách ECHA.

SEAC plánuje svá konečná stanoviska přijmout v prosinci 2015.

Další informace:

Celá zpráva v anglickém jazyce

Příloha ke zprávě výboru RAC z 15. 9. 2015

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů