Neděle, 14. července 2024

Veřejné projednání SEA k Národnímu plánu povodí Labe, Národnímu plánu povodí Odry a Národnímu plánu povodí Dunaje

Veřejné projednání SEA k Národnímu plánu povodí Labe, Národnímu plánu povodí Odry a Národnímu plánu povodí Dunaje

Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí a Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, si Vás dovolují pozvat na veřejné projednání návrhu koncepcí ,,Národní plán povodí Labe", ,,Národní plán povodí Odry" a ,,Národní plán povodí Dunaje".

Veřejné projednání se uskuteční v rámci procesu posuzování vlivů výše uvedených koncepcí na životní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. V rámci veřejného projednání budou představeny návrhy národních plánů povodí a dokumentace vyhodnocení vlivů národních plánů povodí na životní prostředí.

Místo a datum konání, společně s odkazem na informační systém SEA, ve kterém jsou dle požadavků zákona v průběhu procesu SEA povinně zveřejňovány příslušné dokumenty, naleznete v přiložených pozvánkách.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů