Čtvrtek, 25. července 2024

Veřejné pojednání návrhu koncepcí: Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR a Národní program snižování emisí ČR

Veřejné pojednání návrhu koncepcí: Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR a Národní program snižování emisí ČR

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, Odbor fondů EU

ve spolupráci s INTEGRA CONSULTING, s.r.o. si Vás dovolují pozvat na

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHŮ KONCEPCÍ:

Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR a Národní program snižování emisí ČR

a

posouzení vlivu koncepcí na životní prostředí

dne 16. října 2015 od 15.00 hodin

v zasedacím sále č. 900 budovy Ministerstva životního prostředí

Vršovická 1442/65, Praha 10

Veřejné projednání se uskuteční v rámci procesu posuzování vlivů návrhu Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR a návrhu Národního programu snižování emisí ČR na životní prostředí (dále také ,,SEA SSZO", resp. SEA NPSE"), které probíhá podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Během společného veřejného projednání budou představeny návrhy SSZO a NPSE a dokumentace vyhodnocení vlivů koncepcí na životní prostředí. Získané připomínky budou využity při zpracování závěrečného stanoviska dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Dle požadavků zákona o posuzování vlivů na životní prostředí jsou v průběhu procesu SEA SSZO a SEA NPSE povinně zveřejňovány příslušné dokumenty v Informačním systému SEA na adrese: eia.cenia.cz, kód koncepce SSZO MZP209K a kód koncepce NPSE MZP208K.

Zdroj:MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů