Čtvrtek, 25. července 2024

Aktualizovaný Manuál k nař. vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

MPO provedlo počátkem listopadu 2015 aktualizaci Manuálu k nařízení vlády č. 481/2012 Sb...

Aktualizovaný Manuál k nař. vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních


Manuál [pdf, 1416 kB] je určen k využití všem hospodářským subjektům (výrobcům, zplnomocněným zástupcům, dovozcům a distributorům) jako úvod do problematiky, má usnadnit jejich orientaci v nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a poskytnout jim přehled povinností, které z tohoto předpisu vyplývají.

Manuál pracuje s využitím techniky rozhodovacích stromů, s praktickými příklady, obsahuje slovníček pojmů, samozřejmostí je interaktivní obsah. Zahrnuje také část "Otázky a odpovědi", která vychází z dokumentu Evropské komise z prosince 2012. Na rozdíl od něj je však uzpůsobena českému nařízení vlády č. 481/2012 Sb. a reflektuje dotazy hospodářských subjektů zaslané v prvních týdnech po vstupu nařízení vlády č. 481/2012 Sb. v účinnost. Manuál pro MPO vytvořil v roce 2013 Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.

Aktualizované části se zejména týkají přehledu delegovaných směrnic Komise, kterými jsou přijímány výjimky ze zákazu používání některých nebezpečných látek.

Přílohy ke stažení

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů