Neděle, 14. července 2024

Povinnost technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly a zpracování parametrů zvláštní povodně

Povinnost technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly a zpracování parametrů zvláštní povodně

V rámci zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi má vlastník vodního díla I. až III. kategorie, kterým byla uložena povinnost zajistit provádění technickobezpečnostního dohledu, z hlediska technickobezpečnostního dohledu podle ust. § 84 odst. 2 písm. a) vodního zákona, povinnost poskytnout příslušným povodňovým orgánům, orgánům krizového řízení a orgánům integrovaného záchranného systému údaje o parametrech možné zvláštní povodně (zejména charakteristiky povodňových vln a rozsah ohroženého území) a o provádění technickobezpečnostního dohledu (program) v období povodňové aktivity nebo krizových stavů; vodoprávní úřad může stanovit lhůtu pro splnění této povinnosti.

Podle bodu 5. Metodického pokynu č. 14 Ministerstva životního prostředí pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní, který není pro vlastníky vodních děl závazný, zabezpečí ,,vlastník (správce) vodního díla I. - III. kat. výpočet parametrů zvláštních povodní a stanovení rozsahu ohroženého území zvláštní povodně včetně jejího zobrazení v mapovém podkladu (1:10 000)". Parametry poskytne pro další rozpracování územně příslušným krajským úřadům.

Lze povinnost provádění technicko-bezpečnostního dohledu a následně zpracování zvláštních parametrů povodně uložit dodatečně rozhodnutím? Pokud ano, podle jakého ustanovení zákona?

Odpověď:

O povinnosti zajistit na vodním díle technickobezpečnostní dohled ,,rozhodne" - tedy povinnost uloží - podle § 61 odst. 5 vodního zákona vodoprávní úřad, a to ,,zpravidla v rámci povolení stavby nebo jejích změn". Pokud vlastníkovi nebyla uložena povinnost provádět technickobezpečnostní dohled ,,v rámci povolení stavby nebo jejích změn", vodoprávnímu úřadu podle našeho názoru dikce § 61 odst. 5 - konkrétně slovo ,,zpravidla" - nebrání uložit tuto povinnost dodatečně i mimo proces povolování či změny stavby, přičemž následně lze aplikovat také kompetenci podle § 84 odst. 2 písm. a) poslední věta a stanovit lhůtu pro zpracování parametrů zvláštní povodně.

Autor: Mgr. Veronika Vytejčková

Zdroj:Verlag Dashöfer - www.enviprofi.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů