Neděle, 21. července 2024

Veřejná konzultace k návrhu doporučení 11 látek navržených pro autorizaci

Veřejná konzultace k návrhu doporučení 11 látek navržených pro autorizaci

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhu doporučení na zařazení dalších 11 látek na seznam látek podléhajících povolení. Konzultace potrvá do 18. února 2016 (zveřejněno ECHA 18. 11. 2015).

Pokud je látka zahrnuta do seznamu látek podléhajících povolení (příloha XIV nařízení REACH), může být uvedena na trh nebo používána po stanoveném datu pouze je--li pro konkrétní použití uděleno povolení.

ECHA doporučuje zařadit na seznam látek podléhajících povolení tyto látky (příklady použití v závorkách):

  1. Dihexyl phthalate and 1,2--benzenedicarboxylic acid, dihexyl ester, branched and linear (změkčovadla v PVC);
  2. HHPA and MHHPA (tvrdidla do epoxidových pryskyřic a síťovadla pro termoplastické polymery);
  3. Trixylyl phosphate (maziva, hydraulické kapaliny a výroba plastů);
  4. Two boron compounds: sodium perborate; perboric acid, sodium salt and sodium peroxometaborate (v detergentech a bělících prostředcích);
  5. Four lead compounds: orange lead (lead tetroxide); lead monoxide (lead oxide); tetralead trioxide sulphate and pentalead tetraoxide sulphate (výroba baterií a kaučuku, v adsorbentech).

Poznámka: Tyto sloučeniny olova byly v 6. návrhu doporučení a prošly veřejnou konzultací v roce 2014. Informace poskytnuté během této konzultace již byly zvažovány a není proto nutné znovu předkládat stejné komentáře a informace.

ECHA očekává komentáře k prioritě látek, jejich použití, případným výjimkám z požadavku autorizace a k návrhu přechodných opatření.
Současně Evropská komise požaduje informace o možných socioekonomických důsledcích zařazení 11 látek do přílohy XIV nařízení REACH. Tyto informace budou předány přímo Komisi a nebudou vzaty do úvahy ECHA v jejím konečném 7. doporučení Evropské komisi.

Tříměsíční veřejná konzultace o 7. návrhu doporučení bude ukončena dne 18. února 2016 (24:00 Helsinského času).

Další informace:

Celý článek v anglickém jazyce

Konzultace k doporučení pro zařazení na seznam látek podléhajících povolení

Předchozí doporučení

Povolování

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů