Středa, 29. března 2023

Podaří se ozelenit pouště?

V novele Muž, který sázel stromy lze pozorovat vztah mezi člověkem a prostředím. Muž proměnil vichrem a suchem sužovanou pustinu v úrodný kraj, který se dovedl stát místem pro život...

Podaří se ozelenit pouště?

Mohly za to stromy, které vytrvale sázel; ty pak zastínily zemi. Ta nebyla vysušena ostrým Sluncem, vítr se zpomaloval o koruny stromů, a voda mohla zasakovat podél jejích kořenů. Namísto nuzného života posledních odolávajících, se sem lidé rádi stěhovali.

Podobně tvrdé podmínky nalezneme na pouštích, kde je nutno o životodárné zdroje bojovat. Životodárné zdroje, tak jako to dokázal ElzéardBouffier, jdou však i podporovat a šířit. Zásoba podzemní vody je na pouštích různá, čeho však mají pobřežní oblasti opravdu dostatek je slaná voda. Energie větru je zde přítomná a intenzita Slunce je asi 2,5x větší než v našich končinách. Protože jde obě energie transformovat, při jejich správném využití sluneční energie zajistí sladkou vodu a vítr ji přečerpá, a zemi zavlaží.

poušť

Potřebné zařízení musí být technicky nenáročné, účinné a levné. Technicky nenáročnou metodou odsolení je možnost využití principu vodního cyklu. Voda se ohřeje, přejde do plynného skupenství a při ochlazení zkondenzuje jako sladká voda. Čím méně tepla se ze zařízení ztratí, tím více bude využito k přeměně na páru a posléze sladkou vodu. Elegantní technická varianta slunečního destilátoru proto obnáší vakuum, kterým se teplo špatně šíří a to v jeho horní části. V meziprostoru dvojitého zasklení. Aby sklo sneslo tento podtlak, resp. atmosférický tlak, jsou v něm co 10 cm sloupky. Dolní plochou zařízení bude pára odcházet přes protiproudý tepelný výměník. To znamená, že venkovní vzduch přebere teplo páry, čímž ta zkondenzuje, a předehřán, neochlazujíc vodní hladinu, znova přebere páru, čímž se proces tokem hmoty a energie uzavírá. Proto se teplo téměř neztrácí a pára intenzivně kondenzuje vlivem rozdílu teplot mezi venkovním vzduchem a párou.

Tu přečerpá větrem poháněné čerpadlo do fóliovníku, kde roste bambus, nebo do rybníčku, kde rostou vodní řasy. Procesem pyrolýzy se biomasa bambusu promění na tzv. biouhel a procesem tlení se vodní řasy změní na kompost. Smísením těchto surovin s pískem pouště, vznikne zemina, kterou lze zavlažovat potrubím z dutých stonků bambusu. Ten tvoří i konstrukci fóliovníku, nebo odsolovací stanice. Teoreticky lze získávat sklo pomocí elektrické pece, poháněné fotovoltaickou elektrárnou. Tato soustava tedy rozšiřuje sama sebe a mění poušť v zahradu.

žízeň

To by mohlo být východiskem v dnešní situaci masové migrace obyvatel. Kdy problém pitné vody hraje ve světě stále větší roli, tak jako potravinová bezpečnost. Zúrodněné plochy by mohly nabídnout perspektivu pro místní obyvatele i potraviny, kvůli nimž se dnes vypalují velmi cenné deštné lesy.

Aby bylo odsolovací zařízení parametricky a aerodynamicky bezchybně navrženo, bude zapotřebí vytvořit jeho digitální model. To bude krokem k realizaci této hypotézy. K uskutečnění projektu lze model sponzorovat. Podporou mohou získat všichni. Dovězme se optimální parametry zařízení. S podporou lze nabýt technické řešení, vláhu a nakonec oázu, jako originální zdroj tropického ovoce, dovolené, nebo řešení humanitárních a potravinových obtíží současného světa.

Podpořit lze tady: https://www.indiegogo.com/projects/cfd-design--2#/

Autor: Ing Zdeněk Zátopek

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů