zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vstupní školení - nakládání s chemickými látkami a směsmi

04.05.2016
Chemické látky
Vstupní školení - nakládání s chemickými látkami a směsmi

Přehledné a stručné vodítko ke zpracování ,,vstupního školení o nakládání s chemickými látkami a směsmi" pro nově příchozí zaměstnance v organizaci.

Při nástupu do nového zaměstnání je nedílnou součástí tohoto procesu vstupní školení. Tyto mohou nabývat řady podob v závislosti na předmětu a povaze podnikání organizace. Ze zákona (zákon č. 262/2006 Sb,. zákoník práce, v platném znění) je povinností zaměstnavatele obeznámit nově příchozího zaměstnance s BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci). Součástí takového školení bývá zpravidla i školení PO (požární ochrana) a v určitých provozech (např. nemocnice) to může být i školení o nakládání s chemickými látkami a směsmi (blíže upravuje zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění - konkrétně §44a, §44b), ale i další.

Záměrem tohoto školení je obeznámit nově příchozí zaměstnance s náležitými pokyny a předpisy, které se vztahují k nakládání s chemickými látkami a směsmi.

Struktura takového školení může v organizaci nabývat podoby:

Ačkoliv patří vstupní školení o nakládání s chemickými látkami a směsmi mezi nejméně oblíbenou část přijímacího procesu nového zaměstnance je nutné si uvědomit závažná rizika vztahující se k vlivu těchto látek na zdraví člověka a možných dopadů na životní prostředí. Klíčovým faktorem je praktické zpracování takového školení a osobnost školitele, je žádoucí, aby školitel svým výkladem zaujal všechny pracovníky napříč profesním spektrem. Tohoto se dá docílit praktickým nácvikem, obrazovou přílohou a výstižným komentářem.

Autor: Lukáš Žaludek

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí