zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář - EIA - změny v posuzování vlivů na životní prostředí a povolování staveb

05.08.2016
EIA
Pozvánka na seminář - EIA - změny v posuzování vlivů na životní prostředí a povolování staveb

Seminář ,,EIA - změny v posuzování vlivů na životní prostředí a povolování staveb" je určen pro podnikové ekology a pracovníky firem odpovědné za přípravu investic, sledování aktuální legislativy a její plnění v oblasti životního prostředí, dotčenou veřejnost a další zájemce.

PRAHA
23. srpna 2016

Změny v procesu posuzování vlivů na životní prostředí účinné již od 1. dubna 2015 přinesly řadu prvků, které mohou podstatně ovlivnit průběh přípravy, povolování a realizace záměrů posuzovaných podle zákona procesem EIA. Jde např. o změnu charakteru výstupu z procesu posuzování ze stanoviska na závazné stanovisko (s dopady podle správního řádu), otevření nebo rozšíření možnosti odvolání nebo soudních žalob proti závaznému stanovisku nebo výsledku zjišťovacího řízení, změny v podmínkách účasti dotčené veřejnosti v celém procesu posuzování. Je otázkou, zda se novelou proces zjednodušil a urychlil, nebo naopak zkomplikoval.

Účelem semináře je seznámit účastníky se změnami v pojetí posuzování vlivů na životní prostředí, které byly vyvolány mezinárodními závazky ČR - požadavkem Evropské unie na důslednou aplikaci evropských principů posuzování vlivů na ŽP a Aarhuské úmluvy v právním řádu České republiky.

Seminář se zaměří na to, jak nově probíhá proces posuzování jednotlivých záměrů - oznamování podlimitních záměrů, zjišťovací řízení, plné posuzování záměrů dle novelizovaného zákona č. 100/2001 Sb.
Seminář se dále zaměří na problematiku změněného přístupu k procesu hodnocení vlivů na životní prostředí - procedury, charakter výstupu - závaznost stanoviska, možnosti odvolání a soudních přezkumů ap. Na konkrétních případech budou demonstrována na problematická místa, která se mohou objevit důsledku aplikace přijatých změn výše uvedených právních předpisů.

Účastníci budou seznámeni i s obsahem několika metodických pokynů, vydaných MŽP k lepšímu ,,zprůchodnění" navrhovaných záměrů v procesu EIA.

Probrány budou i nejnovější novely zákona o EIA (výjimky pro dálniční stavby) i ideový záměr nového zákona o EIA, který je v současné době v připomínkovém řízení a změny v posuzování vlivů na ŽP, které předpokládá novela stavebního zákona.

Na konkrétních příkladech budou demonstrována na problematická místa, která se objevují nebo mohou objevit v důsledku aplikace přijatých změn právních předpisů regulujících posuzování vlivů na ŽP.
Písemné podkladové materiály týkající se probírané problematiky obdrží účastníci při prezenci. Každý účastník kurzu obdrží osvědčení o jeho absolvování.
Určeno pro:

Lektor semináře:
Ing. Josef Marek, odpadový hospodář, environmentální poradce, auditor, autorizovaná osoba pro zpracování dokumentací a posudků hodnocení vlivů na ŽP

PROGRAM SEMINÁŘE
23. srpna 2016 - úterý - Praha 6
08.45 - 09.00 Registrace účastníků
09.00 - 14.00 Přednášky, přestávky budou určovány operativně
Nabízený seminář se bude věnovat systému posuzování stanovených záměrů v procesu EIA a navazujících řízeních. Obsah se zaměří především na:
1. Výklad nově pojatých procesních kroků při posuzování vlivů na životní prostředí:
o zpracování oznámení, průběh a výstup podlimitních záměrů;
o zpracování oznámení, průběh a výstup ze zjišťovacích řízení;
o zpracování dokumentace, průběh a výstup z plného projednání záměru procesem EIA;
o opravné prostředky - odvolání, žaloby dotčené veřejnosti;
o navazující správní řízení, povolující záměr.
2. Změny právní úpravy dalších zákonů souvisejících s povolením navrhovaného záměru:
o stavební zákon;
o zákon o vodách a zákon o ochraně přírody a krajiny.
3. Metodické pokyny MŽP pro zajištění procesu EIA pro jednotlivé záměny po novele zákona o EIA
4. Připravované změny (zákon o EIA, stav. zákon)
Na semináři bude vyhrazen čas pro diskusi a konkrétní dotazy účastníků.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY
1. Závaznou přihlášku s potvrzením o úhradě vložného zašlete obratem na adresu Ing. Josef Marek - PROEKO, Ciolkovského 847/7, 161 00 Praha 6 nejpozději 19. srpna 2016.
2. Cena semináře:
Vložné za 1 osobu: ........ 2.450,- Kč. Cena je stanovena jako smluvní.
Místo konání:
Předběžně prostory v objektu CDMS, Praha 6, J. Martího (může být změněno). O přesném místě konání budou přihlášení účastníci vyrozuměni mailem.
8. Ubytování a stravování s výjimkou občerstvení není zajišťo?váno. Na základě požadavku účastníka je možné zajis?tit rezervaci hotelového ubytování poblíž místa konání akce.
9. Pořadatel:
Ing. Josef Marek - PROEKO, Ciolkovského 847/7, 161 00 Praha mobil: 737 738 433
e-mail: marek-proeko@volny.cz, www.marek-proeko.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
ABF
10
2. 2022
10-12.2.2022 - Veletrh, výstava
Praha 9 - Letňany
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí