zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Biopaliva

21.09.2016
Energie
Zemědělství
Biopaliva

Stručné vymezení klíčových pojmů v oblasti biopaliv spolu se základním legislativním zastřešením, charakteristikou možných přínosů, dopadů a důležitých legislativních povinností.

Pojem biopaliva bývá nejčastěji skloňován s dopravním průmyslem. A proto je nejvíce zastoupen v kapalném skupenství. Co se původu týče, tak biopaliva se vyrábějí z biomasy (souhrn živé/neživé organické hmoty). Ve výsledku jsou však biopaliva pouze jednou z mnoha možností, jakým způsobem využít biomasu.

Standardní technologické postupy se využívají k výrobě etanolu a bionafty z potravinářských plodin (např. řepka olejná - bionafta). Takto označovaná biopaliva bývají souhrnným názvem označována jako první generace. Zatímco druhá generace biopaliv je již technologicky na vyšší/složitější úrovni, ale zato efektivnější než v případě první generace, zpracovávají se zde produkty z ,,nepotravinářských plodin" (zbytky/odpady ze zemědělství - obilná sláma, dřevařství, domácností). Produktem potom bývá např. bioetanol. U třetí generace biopaliv jsou vstupní surovinou řasy. Tato fáze je zatím ve vývoji, ovšem měla by přinést ještě vyšší možnosti využitelnosti a efektivity.

Legislativa

Ústředním zákonem je zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, § 19 - 21; zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném znění; zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, v platném znění; nařízení vlády č. 351/2012 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv. (+ Národní akční plán ČR pro energii z obnovitelných zdrojů)

Pozitiva/negativa

Průmyslový rozvoj, rozmach automobilové dopravy a další atributy mají významný dopad na čerpání neobnovitelných zdrojů energie a to v konečném důsledku vede ke globálnímu oteplování. Právě důraz na energetickou využitelnost/efektivitu - snižování emisí je jedním z důvodů užití biopaliv. Mezi další pozitiva patří podpora a rozvoj zemědělství (zvyšování zaměstnanosti v této oblasti, vyšší ekonomická stabilita); investiční příležitosti. Naopak nevýhody užití biopaliv jsou patrné na první pohled a jsou jimi např. značné zábory zemědělské půdy; ekonomická proměnlivost (zvyšování cen v zemědělské produkci); ztráta biologické rozmanitosti; snížená dostupnost základních potravin a další.

Zákonné povinnosti

Dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, § 19 (8): ,,dodavatel pohonných hmot je povinen každoročně k 31. lednu podat celnímu úřadu hlášení o splnění povinnosti uvedení minimálního množství biopaliv do volného daňového oběhu pro dopravní účely nebo o splnění povinnosti dodání minimálního množství biopaliv na daňové území České republiky pro dopravní účely v pohonných hmotách uvedených do volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie za uplynulý kalendářní rok". Požadovaný formulář je k dispozici na webu Celní správy. V případě nedodržení udávaných minimálních množství biopaliv (zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, § 18 (1) a, b) obsažených v pohonných hmotách hrozí sankční opatření ve výši 40 Kč za 1 litr nedodaného biopaliva.

Dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, § 19a: ,,Dodavatel pohonných hmot je povinen zajistit, aby v pohonných hmotách, které uvádí do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely v příslušném období nebo které byly uvedeny do volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie a jsou dodávány na daňové území České republiky pro dopravní účely v příslušném období, bylo obsaženo minimální množství biopaliva". Výše uvedené se týká nikoliv prokázání určitého množství biopaliv v pohonných hmotách za rok, ale v průběhu roku. Zde platí % poměry biopaliva v pohonných hmotách dle § 19a (1) a), b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Toto se týká: ,,pro účely splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv v průběhu kalendářního roku jsou zohledňována pouze biopaliva, která splňují kritéria udržitelnosti (§ 21 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) stanovená prováděcím právním předpisem, byla na daňovém území České republiky spotřebována a nebyla pro účely splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv v průběhu kalendářního roku dosud zohledněna". V tomto případě se podává ,,oznámení o splnění povinnosti", které je taktéž k dispozici na webu Celní správy a podává se v příslušných časových intervalech (§19a (2) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší).

Dále pak platí povinnost pro podnikatelské subjekty dovážející pohonné hmoty, které obsahují biopalivo do ČR vyplnit příslušné údaje (místo, datum, čas přijetí a stáčení pohonných hmot obsahujících biopalivo) do formuláře (dostupný na webu Celní správy) a tuto skutečnost sdělit příslušnému pracovišti Celní správy.

Zdroj dat: Doležal, Glopolis 2012; zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění

Autor: Lukáš Žaludek

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí