Kampaň proti cigaretovým nedopalkům v ulicích

2. června 2017
Kampaň proti cigaretovým nedopalkům v ulicích

Nadační fond Čisté Město společně s Magistrátem hl. města Prahy, jeho měst. částmi a odpadovými společnostmi Pražské služby a.s., AVE odpadového hospodářství a IPODEC-Čisté město a.s. bude provádět edukativní kampaně zaměřené na problematiku cigaretových nedopalků na zemi. Nad akcí převzala záštitu i Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH).

Tisková zpráva Nadačního fondu Čisté město - Kampaň začíná 30.5.2017 s Magistrátem hl. města Prahy a městskou částí Prahy 1 a budou pokračovat 31.5.2017 s městskou částí Prahy 4 a Pražskými službami a.s. Následovat budou kampaně v dalších městských částech a městech, tak aby se z této problematiky stalo celorepublikové téma. Praha si uvědomuje, že s plaností protikuřáckého zákona od 31.5.2017 se počty nedopalků v našich ulicích zvýší. Stejnou situaci řešili po zavedení zákazu kouření v uzavřených prostorách např. v Paříži nebo Londýně, kde začali udělovat za nedbalé odhození nedopalku vysoké pokuty, rozmístili stovky nových odpadkových košů, a zároveň začali občanům rozdávat kapesní popelníky a informovat je o škodlivosti nedopalku.

Malý nedopalek není malý problém. Z hlediska ekologie totiž způsobuje kontaminaci spodních vod a půdy. Jedná se o nejčastější způsob znečištění městských chodníků a parků. Nedopalek se v přírodě rozkládá až 15 let. Obsahuje tisíce chemických látek např. jedovatý arsen, rakovinotvorný dehet, radioaktivní polonium, formaldehyd, kyanid, nebo toluen, které mohou přiotrávit naše děti či zvířata.

Kampaně mají za cíl společnosti tyto fakta sdělit, tak aby kuřákům odhození nedopalku nebylo již tolerováno a aby si i kuřák uvědomil, že odhozený nedopalek může fatálně ublížit. Součástí kampaní budou kuřákům rozdávány unikátní kapesní popelníky. Apelujeme na kuřáky, aby ve městech k odhazování nedopalků využívali odpadkové koše a tam, kde koše nejsou, využívali kapesní popelník. Na základě zkušeností ostatních světových metropolí v souvislosti s protikuřáckým zákonem očekáváme zvýšení počtů nedopalků v našich ulicí, to vede ke zvýšení nákladů za úklid. Cílem kampaně je společnost v této problematice vzdělávat, protože nejde jen o ekonomickou stránku věci, ale také o stránku zdravotní a ekologickou, která se jen úklidem nevyřeší.

Problematiku nedopalků a edukaci společnosti řeší všechna evropská hlavní města. Praha se k nim zodpovědně nyní připojuje.

,,Od 31.5.2017 začne platit v České republice novela tzv. protikuřáckého zákona. Poslanci se snaží stejně jako ostatní evropská města zamezit kouření v uzavřených prostorách, ale ve chvíli, kdy zákon vyžene kuřáky do ulic, jsme vůbec připraveni předejít masovému odhazování nedopalků na zem? Myslí se při tom na nekuřáky, na naše děti, na přírodu, na čistotu našich ulic?" ptá se Michal Jirásek a dodává ,,My dáváme kuřákům při naší kampani, která edukativně společnost upozorňuje na problematiku nedopalků, prezenční praktický a zcela bezpečný typ kapesního popelníku české výroby z kvalitních atestovaných materiálů, tak aby kuřáci věděli, že je zde společně s odpadkovými koši efektivní řešení, které mohou bezpečně a opakovaně využívat a již se nemohli vymlouvat na počet košů, na nepraktičnost či bezpečnost kapesního popelníku apod. Po kuřákovi zatím nechceme vyšší zdravotní pojištění, nechceme zatím po něm kupování cigaret jen na registraci, nezvyšujeme pokuty, jen chceme, aby byl ohleduplný ke všem nekuřákům a naší přírodě a dáváme mu k tomu všechny prostředky. Tedy chceme, aby používal koše, a kde nejsou, tak svůj mobilní popelník. Cigaretový nedopalek je veliký globální problém. Když kuřáci budou popelníky opakovaně používat, tak se nedopalky na zemi sníží a tím se ušetří za úklid, ušetří se za asanaci přírody, na administrativě spojené s dokazováním a vybíráním pokut, tedy ušetří se mnohem více peněz, které nyní do kuřáků všichni vynakládáme. Společnost se musí vzdělávat a vychovávat pro budoucí generace, které si již zcela automaticky nedovolí cokoli odhodit na zem. Pokud budeme po lidech pouze uklízet, tak je nevychováme, ba naopak jim ukazujeme, že současný stav je v pořádku . . ."

Ke stažení:

informační leták akce: info.jpg [ 642.73 kB, JPG ]

Zdroj: ČAOH s využitím tiskové zprávy Nadačního fondu Čisté město

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů