zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vzduch, který dýcháme pomůže měřit nově vypuštěný Copernicus Sentinel-5P

16.10.2017
Ovzduší
Evropa
GIS - mapy
Klimatické změny
Vzduch, který dýcháme pomůže měřit nově vypuštěný Copernicus Sentinel-5P

Lidská činnost na Zemi ovlivňuje naše základní zdroje včetně vzduchu, který dýcháme. Podle Evropské agentury pro životní prostředí (EEA), téměř 500 000 předčasných úmrtí v Evropě každý rok lze připsat znečištění ovzduší. Znalost problému je základním předpokladem pro to s ním něco udělat, ale schopnost měřit problém je již obrovským skokem k tomu problém začít opravdu řešit. A v tom nám právě nově vypuštěný Copernicus Sentinel-5P bude pomáhat.

Seznamte se s naším posledním členem rodiny Sentinel - Copernicus Sentinel-5P, která dne 13. října 2017 úspěšně dosáhla své oběžné dráhy.

Podrobnosti o družici Copernicus Sentinel-5P (P znamená prekurzor):
  • Je to součást vesmírné složky Copernicus. Poskytne spolehlivé a včasné informace o atmosférické kompozici Země
  • Datum uvedení: 13. října 2017
  • Celosvětově měří hladiny následujících klíčových stopových plynů - ozonu (O3), oxidu siřičitého (SO2), oxidu dusičitého (NO2), oxidu uhelnatého (NO), metanu (CH4) a formaldehydu (HCHO) v zemské atmosféře
  • Nosí spektrometr TROPOMI vyvinutý v Nizozemsku, zatímco satelit byl postaven ve Velké Británii
  • Copernicus Sentinel-5Precursor je misijní misie, jejímž cílem je poskytnout kontinuitu dat až do zahájení Sentinel-5, specializované atmosféry Copernicus, plánované na start v roce 2021
Jak nám pomáhají údaje Copernicus Sentinel-5P?
Údaje z družice Copernicus Sentinel-5P budou mít vliv na mnoho oblastí, včetně ekonomiky, kvality atmosférických služeb, tvorby politiky životního prostředí, zdraví a bezpečnosti občanů EU, a dokonce i bezpečnosti letectví (například sledováním emisí ze sopečných výbuchů a poskytováním SO2 a sopečného popela informace o aerosolu).

Stejně jako všechna data z projektu Copernicus budou data z družice Sentinel-5P k dispozici všem plně zdarma. Otevřou se tak nové příležitosti pro podnikatele, začínající podniky a malé a střední podniky. Data budou například umožňovat vývoj aplikací týkajících se kvality ovzduší a atmosféry, jako jsou aktuální informace o kvalitě ovzduší nebo v případě špatné kvality ovzduší přesné upozornění na ultrafialové záření a upozornění pro turisty prostřednictvím mobilních aplikací, textových zpráv nebo e-mailů.

Proč je Copernicus Sentinel-5P důležitý?
Pro vědce z oblasti atmosféry je nezbytné, aby věděli, kolik stopových plynů se hromadí v různých vrstvách zemské atmosféry, protože to ovlivňuje rostliny, zvířata a lidské zdraví. Ale nejen pro vědce. Copernicus Sentinel-5P byl vybudován tak, aby mapoval množství stopových plynů, jako je oxid dusičitý, oxid siřičitý, oxid uhelnatý a metan, které ovlivňují kvalitu ovzduší.

Přístroj Tropomi společnosti Copernicus Sentinel-5P bude také mapovat globální ozón na denní bázi. Údaje z tohoto dalšího satelitu budou nejen staženy a využívány přímo uživateli, ale budou také využívány rozsáhlou službou pro sledování atmosféry Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), kterou provozuje ECMWF. Většina uživatelů služby CAMS bude především subjekty na evropské úrovni a lokální vlády, které potřebují údaje a produkty pro to, aby přijaly příslušné strategie na podporu veřejných politik souvisejících s monitorováním ozonu, veřejného zdraví, ale i pro boj proti změně klimatu.

Produkty společnosti Copernicus Sentinel 5P a CAMS budou využívány společnostmi s přidanou hodnotou pro vývoj aplikací pro obce a místní orgány, které budou sledovat kvalitu ovzduší na svém území a budou provádět příslušné politiky týkající se regulace provozu a průmyslových odvětví, upozorňovat na vysokou úroveň UV záření, která může způsobovat rakovinu kůže, stejně jako monitorovat emise sopečného popela pro bezpečnost v letectví. Stále více hráčů, jako jsou například pojišťovny (použití vstupních data pro modely rizik) očekává, že v nadcházejících letech budou zakupovat prognózy stavu kvality ovzduší.

Co které látky způsobují
Například atmosférický ozón Země nás chrání před nebezpečným ultrafialovým zářením přicházejícím ze slunce, zatímco ozón v blízkosti zemského povrchu může způsobit lidské dýchací problémy a může poškodit vegetaci.

Jiné plyny, jako je NO2, SO2 a CO, jsou produkovány spalováním fosilních paliv, např. ve vozidlech nebo při vytápění. Při vdechnutí člověkem mohou vážně ovlivnit množství kyslíku, které lze dopravit do krevního řečiště.

Metan je plyn produkovaný spálením fosilních paliv a rozkladem organických materiálů na skládkách. Také pochází z trávení přežvýkavců, jako je například skot. Kromě toho, že způsobuje problémy s dýcháním, je také silným skleníkovým plynem.

Vedle množství stopových plynů bude Copernicus Sentinel-5P monitorovat také aerosolové částice, které jsou produkovány spalováním paliv, lesními požáry, pouštním prachem nebo sopečnými výbuchy. Všecyhny tyto částice také ovlivňují kvalitu ovzduší a ovlivňují klima lokálně a globálně.

Jak bylo uvedeno, aerosoly a nebezpečné plyny ve vzduchu přispívají každoročně k téměř 500 000 předčasným úmrtím v Evropě. Toxický oxid dusičitý, který je uvolňován z vozidel a kotlů pro ústřední topení, způsobuje podle EHP 71 000 předčasných úmrtí za rok.

Přesná měření společnosti Copernicus Sentinel-5P zlepší schopnost Evropské unie včas informovat občany v případě znečištění ovzduší. Stručně řečeno, Copernicus Sentinel-5P hraje důležitou roli pro lepší a zdravější budoucnost Evropy!

Miroslav Kubásek
Zdroj: copernicus.eu
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí