Úterý, 16. dubna 2024

Kopřivnice: Adaptační strategie na změnu klimatu je schválena

Kopřivnice: Adaptační strategie na změnu klimatu je schválena

Kopřivnice už má zpracovanou Adaptační strategii na změnu klimatu. Práce na tomto strategickém dokumentu zahájila společnost CI2, o. p. s., v roce 2016 na jaře a hotový dokument včetně navrhovaných doporučení předala kopřivnické radnici na jaře 20117. Na zpracování strategie se podíleli nejen pracovníci radnice a organizací města, například Střediska sociálních služeb, Slumeka, ale i zdravotníci, zástupci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a odborných firem, jako jsou Severomoravské vodovody a kanalizace, Povodí Odry či Lesy ČR, ale i místní zemědělci. ,,Dá se říci, že na dokumentu a navržených opatřeních se podíleli lidé, kteří nějakým způsobem do života v Kopřivnici zasahují," poznamenal Hynek Rulíšek, vedoucí odboru životního prostředí kopřivnické radnice.

Dokument obsahuje spoustu opatření, která jsou rozdělena do několika oblastí i skupin, a také cílů, od krátkodobých přes střednědobé až po dlouhodobé. ,,Ne všechna opatření jsou konkrétní, v řadě případů jde o širší návrhy s tím, že adaptační strategie bude podkladem pro vytváření akčních plánů na období jednoho až dvou let, podobně jako je tomu u strategického plánu města, s konkrétními aktivitami v závislosti na vyhlášených dotačních programech," upřesnil Hynek Rulíšek. Mezi krátkodobé akce patří například zpracování pasportu pramenů a studánek na území města a místních částí. Tyto informace mohou být důležité pro případné zásobování vodou. K větším opatřením patří například návrh způsobu řešení svodu a využití dešťové vody z Bílé hory, rozšiřovat svod a obnovovat silniční příkopy i pro zajištění většího objemu dešťových srážek. Dále se navrhuje provedení aktualizace pasportu a inventarizace zeleně, přičemž posledně jmenované opatření město již několik let provádí.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů