Pondělí, 22. dubna 2024

Připomínky: Novela nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Připomínky: Novela nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Ministerstvo zdravotnictví předkládá do připomínkového řízení návrh novely nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb. Důvodem novelizace nařízení vlády č. 272/2011 Sb. je to, že stávající nařízení správně nereflektuje možnosti praxe v oblasti ochrany zdraví před účinky hluku. Na základě poznatků z praxe byly zjištěny aplikační obtíže, a to pokud jde o vztah nařízení vlády č. 272/2001 Sb. a zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů.

Termín připomínek: 13.4.2018 - 24.4.2018

Hygienický limit pro hluk z provozu na tramvajové a trolejbusové dráze je v současně platném nařízení vlády stanoven podle přílohy č. 3 (,,Stanovení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru") části A bod 2, kde je uvedeno, že korekce pro stanovení hygienických limitů hluku uvedená v tabulce č. 1 se použije pro hluk z dopravy na dráhách, silnicích III. třídy, místních komunikacích III. třídy a účelových komunikacích ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (hygienický limit pro hluk z dopravy na drahách vedených po pozemních komunikacích III. tř. je stejný, jako je hygienický limit pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích III. tř.). Podle § 8 odst. 2 zákona č. 266/1994 Sb., se pro dráhu vedenou po pozemních komunikacích ochranné pásmo nezřizuje.

Podle bodu 3 přílohy č. 3 k tomuto nařízení vlády se korekce použije pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II tř., a místních komunikacích I. a II. tř. a pro hluk z dopravy na drahách v ochranném pásmu drah.

Z výše uvedeného vyplývá, že pro dráhu vedenou po pozemních komunikacích I. a II. tř. je v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb stanoven stejný hygienický limit hluku jako pro dráhu vedenou na komunikacích uvedených v bodě 2. Hygienický limit pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích I. a II. tř. je vyšší než hygienický limit pro hluk z provozu na tramvajové a trolejbusové dráze vedené po pozemní komunikaci I. a II. tř. Tím je znevýhodněn provozovatel nebo vlastník tramvajové nebo trolejbusové dráhy vedené po komunikaci I. a II. tř., oproti správci nebo vlastníku pozemní komunikace I. a II. tř.

Návrh nařízení vlády danou situaci upravuje tak, že hygienický limit pro tramvajovou a trolejbusovou dráhu bude stanoven stejný, jako je hygienický limit stanovený pro hluk z provozu na pozemních komunikacích, na kterých jsou tyto dráhy vedeny.

Současně se upravuje tabulka č. 2 část A příloha č. 3, aby pro tramvajové a trolejbusové dráhy bylo možné též použít ustanovení o uplatnění navýšení hygienického limitu podle § 12 odst. 6 tohoto nařízení vlády, pokud jde o starou hlukovou zátěž.

Ministr a předseda Legislativní rady vlády souhlasil s výjimkou z povinnosti provést hodnocení dopadů regulace (RIA) a též souhlasil se zkrácením meziresortního připomínkového řízení na 7 pracovních dnů.

Dokumenty ke stažení:

Návrh usnesení: us_KORNAXSBUK44.docx

Důvodová zpráva: zd_KORNAXSBUK44.docx

Materiál: ma_KORNAXSBUK44.docx

Zdroj:Verlag Dashöfer - www.enviprofi.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů