Pondělí, 17. června 2024

Ohňostroje jsou pro ptáky vážným ohrožením, ČIŽP za ně může uložit pokutu

Ohňostroje jsou pro ptáky vážným ohrožením, ČIŽP za ně může uložit pokutu

Panika, narušení odpočinku a sociálních vazeb, zvýšené riziko úrazů a úhynu - to jsou jen některé z negativních dopadů ohňostrojů na živočichy. Nejvíce ohroženi jsou ptáci, kteří jsou na ohňostroje obzvláště citliví. Volně žijící ptáci jsou chráněni zákonem o ochraně přírody a krajiny. Proto by měl každý, kdo plánuje uspořádat ohňostroj, svůj záměr předem konzultovat s příslušným orgánem ochrany přírody. Česká inspekce životního prostředí hraje klíčovou roli v zajišťování dodržování předpisů na ochranu přírody, a proto může v odůvodněných případech ohňostroj zakázat, případně za jeho uspořádání uložit pokutu.

Pro ptáky je ohrožující v podstatě jakýkoliv ohňostroj se silným zvukovým nebo vizuálním efektem ve vzdálenosti stovek metrů až kilometrů. Vymezit období, kdy by negativní vliv na ptactvo nehrozil, prakticky nelze. ,,Téma konání ohňostrojů je často diskutováno na přelomu roku ve spojení s novoročními oslavami, pro ptáky jsou však ohňostroje problematické i jindy. K velmi zásadnímu rušení dochází především v období hnízdění, které obecně trvá od dubna do konce srpna. Světelné záblesky a hluk způsobují stres a zmatení, což vede ptáky k opuštění hnízd," vysvětluje ředitelka odboru ochrany přírody, lesa a CITES Veronika Oušková. Odborné poznatky k vlivu zábavní pyrotechniky a ohňostrojů na ptáky shrnuje článek Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Pro úmyslné rušení či ohrožení volně žijících ptáků je dle zákona o ochraně přírody a krajiny nutné disponovat rozhodnutím o odchylném postupu. K uskutečnění akce, která by mohla rušit či ohrozit zvláště chráněné druhy ptáků, musí mít její organizátor výjimku. V obou případech je potřeba obrátit se na příslušný orgán ochrany přírody, který v případě povolení akce stanoví podmínky pro její konání. ,,V případech, kdy dojde uspořádáním ohňostroje k porušení zákona s negativním vlivem na ptáky, může být uložena pokuta. Ta může podle zákona o ochraně přírody a krajiny pro podnikatele a právnické osoby dosahovat až milionu korun, v případě fyzických osob až deset tisíc korun," upozorňuje Veronika Oušková.

Použití zábavní pyrotechniky začala řada měst a obcí omezovat. Od pořádání tradičního novoročního ohňostroje v posledních letech ustoupilo např. hlavní město Praha. ,,Vnímáme pozitivně tendenci ke snižování využití ohňostrojů a k jejich nahrazování méně rušivými alternativami. Ohňostroje jsou přesto stále častou součástí společenských akcí. S ohledem na nutnost chránit zájmy ochrany přírody se inspekce bude na tuto problematiku více zaměřovat," dodává Veronika Oušková.

Zdroj: ČIŽP

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů