Čtvrtek, 7. prosince 2023

Konference ENVIRO 2018 - již za týden!

 Horský hotel Sepetná, 739 14 Ostravice, 31. 5. - 1. 6. 2018

Konference ENVIRO 2018 - již za týden!

Srdečně Vás zveme na třetí ročník česko-slovenského mezioborového setkání odborníků věnujících se ochraně životního prostředí, jehož cílem je výměna praktických i legislativních zkušeností v oblasti odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, integrované prevence a nejlepších dostupných technologií (BAT).

Konference se po roce vrací na oblíbenou Sepetnou v Moravskoslezských Beskydech.

Na konferenci opět vystoupí zástupci Ministerstva životního prostředí ČR i SR, české i slovenské inspekce životního prostředí, zástupci státní správy a samosprávy, odborníci na monitorování kvality životního prostředí a zdraví obyvatel a provozovatelé významných průmyslových a energetických podniků.

Letos je program rozdělen do dvou tematických bloků - I. Ovzduší a odpady a II. EIA, IPPC, BREF/BAT.

Zaměříme se současné změny v odpadové legislativě a jejich srovnání v obou státech, aktuálně je zařazeno téma elektronické evidence přepravy nebezpečných odpadů v ČR nebo energetické využití odpadů.

V části věnované ovzduší budeme řešit aktivity MŽP ke zlepšení kvality ovzduší, které jsou svázané se současnou legislativou.

Druhý blok bude obsahovat opět aktuální stav v legislativě integrované prevence nebo konkrétní právní aspekty výjimek z BAT i praktický pohled zástupce průmyslu na závěry o BAT.

V oblasti posuzování vlivů na životní prostředí se zastavíme u poslední novely zákona v ČR a SR.

Nedílnou součástí konference bude i široká diskuze o problémových otázkách v uplatňování směrnic se zástupci dotčených úřadů z obou zemí.

Konference ENVIRO je tak ideální příležitostí na setkání se zástupci státní správy i kolegy z oboru v příjemném prostředí horského hotelu Sepetná a také možností zúčastnit se zajímavé exkurze.

Klíčové termíny a tematické okruhy konference:

30. 5. 2018 19:00 - 23:00 Welcome drink

31. 5. 2018 9:00 - 16:00 Blok 1 - Ovzduší a odpady

 • Aktuální stav legislativy v ČR a SR
 • Cirkulární ekonomika
 • Evidence přepravy odpadů v systému SEPNO
 • Energetické využití odpadů
 • Aktivity MŽP ke zlepšení kvality ovzduší, legislativa
 • Vývoj kvality ovzduší - změny a souvislosti

16:00 - 24:00 Exkurze a neformální konzultace

1. 6. 2018 9:00 - 14:00 Blok 2 - EIA, IPPC, BREF/BAT

 • Aktuality z legislativy a metodiky v oblasti integrované prevence
 • Právní aspekty výjimek z BAT
 • Pohled teplárenství na Závěry o BAT pro LCP
 • EIA - zákon o posuzování vlivů
 • ENVIROPORTAL - Zdroj informácii o procese EIA a SEA na Slovensku

Organizační pokyny, registrace:

Termín: 31. 5. - 1. 6. 2018

Místo konání: Horský hotel Sepetná, Ostravice 956, 739 14 Ostravice

Přihlásit se můžete prostřednictvím online registračního formuláře na www.envirokonference.cz

Vložné:

? Zástupci státní správy a samosprávy: 3 000 Kč na celou konferenci, 2 500 Kč na jeden den

? Ostatní účastníci: 4 000 Kč na celou konferenci, 3 500 Kč na 1 den

Ceny jsou uvedeny včetně 21 % DPH. Variabilní symbol vám zašleme při potvrzení registrace. Bankovní spojení pro platby v Kč: 27-5539220237/0100.

Vložné nezahrnuje ubytování, které si každý účastník zařizuje a hradí samostatně.

Účastníci konference mají možnost využít ubytování v Horském hotelu Sepetná za konferenční cenu prostřednictvím formuláře hotelu.

Konferenci pořádají:

E-expert, spol. s r.o., Mrštíkova 883/3, 709 00 Ostrava, tel. +420 596 124 070, www.e-expert.eu

EKOS PLUS s.r.o., Župné námestie 7, 811 03 Bratislava, tel. +421 254 411 085, www.ekosplus.sk

Aktuální informace najdete na www.envirokonference.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů