Úterý, 16. dubna 2024

Návrh nového rozpočtu EU klade důraz na klimatická opatření a energetickou transformaci, ne však v dostatečné míře

Návrh nového rozpočtu EU klade důraz na klimatická opatření a energetickou transformaci, ne však v dostatečné míře

Evropská komise tento týden zveřejnila návrh příštího rozpočtu EU a zahájila tak debatu o pravidlech a prioritách pro budoucí kolo přerozdělování evropských fondů. Podle Komise mají být klimatická opatření jednou k hlavních priorit rozpočtu pro období 2021 - 2027.

Pro současný rozpočet pro období let 2014 - 2020 platí, že 20 procent výdajů napříč všemi programy má být využito na klimatická opatření. Dle nového návrhu to má do budoucna být 25 procent. [1] V takovém případě by během let 2021 - 2027 šlo na klimatická opatření celkem 320 miliard euro.

Evropská komise dnes zveřejnila Sdělení a Nařízení k víceletému finančnímu rámci po roce 2020, nebo-li rozpočtu EU [2]. Tyto dokumenty říkají, jak velký by rozpočet měl být, z jakých zdrojů bude naplněn a jaké jsou jeho hlavní priority. V následujících týdnech Komise zveřejní návrhy sektorových politik; konkrétně návrh kohezní politiky bude zveřejněn 29. května.

CITACE

Barbora Urbanová, Centrum pro dopravu a energetiku, řekla:

"Klíčové je, aby příští rozpočet EU napomohl podstatným způsobem k energetické transformaci, a to zejména v méně bohatých státech EU. To znamená, že na klimatická opatření, tedy energetickou efektivitu, obnovitelné zdroje a dekarbonizaci průmyslu a dopravy musí jít alespoň 40 % rozpočtu. Zástupci České republiky by měli podpořit francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který právě po takovém 40% závazku volá."

,,Vzhledem k odchodu Velké Británie z EU a novým výzvám, kterým EU čelí, bude k dispozici méně peněz na kohezní politiku ve střední a východní Evropě. Právě z toho důvodu je zapotřebí, aby byly prostředky využity nanejvýš efektivně, transparentně a koherentně. Rozpočet by neměl podporovat žádná opatření, která přispívají ke klimatické změně, degradaci životního prostředí či poškozování lidského zdraví."

POZNÁMKY

[1] Potenciál rozpočtu EU proměnit evropskou energetiku zůstává doposud nevyužitý. Ze všech prostředků kohezní politiky šlo v letech 2014 - 2020 na projekty spojené s energetickou efektivitou, obnovitelnými zdroji a chytrými řešeními pouze 7 %.

[2] https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-long-term-budget-proposals_en

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů