Pondělí, 22. dubna 2024

Změny v podpoře z OPŽP formou inovativních finančních nástrojů

Změny v podpoře z OPŽP formou inovativních finančních nástrojů

Aktualizace se dočkala první výzva na poskytování prostředků z Operačního programu Životní prostředí formou tzv. inovativních finančních nástrojů. S účinností od 23. dubna 2018 se rozšiřují podporované oblasti a prodlužuje doba pro podávání žádostí.

Inovativní finanční nástroje (IFN) představují nový, účinnější způsob využívání finančních prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů. Aktuální změny se dotýkají výzvy č. 1/2017 IFN - výhodné půjčky ze zdrojů EU určené na snižování environmentálních rizik, která může být kombinována s dotací z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR.

Nově se v rámci tohoto finančního nástroje podporuje rekonstrukce nebo nákup technologií pro monitoring průmyslového znečištění jednotlivých složek životního prostředí. I nadále lze podporu čerpat i na náhrady a rekonstrukce zařízení s cílem zvýšit bezpečnost provozu a nákup technologií vedoucích k omezení znečištění.

Prodloužen byl také termín pro příjem žádostí. O podporu je možné nově požádat až do 31. prosince 2018.

Informace a dokumenty k výzvě č. 1/2017 IFN

Zdroj:Operační program Životní prostředí
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů