Soud zrušil program zlepšování kvality ovzduší v aglomeraci Brno

Soud zrušil program zlepšování kvality ovzduší v aglomeraci Brno

Nejvyšší správní soud (NSS) zrušil většinu programu zlepšování kvality ovzduší v brněnské aglomeraci. Byl vypracovaný jen velmi obecně. Vydalo jej ministerstvo životního prostředí v roce 2016. Soud o dnešním rozhodnutí informoval v tiskové zprávě.

Program měl zajistit snížení znečištění v Brně pod zákonné imisní limity do konce roku 2020. Hlavním zdrojem znečištění ovzduší v Brně je automobilová doprava. Návrh na zrušení programu podali dva obyvatelé Brna a spolek Brnění. Společně poukazovali na zásah do práva na příznivé životní prostředí, ochranu soukromého a rodinného života, ochranu zdraví, ale i do vlastnického práva.

Soud podle mluvčí Sylvy Dostálové postupoval podobně jako u dříve zrušených programů zlepšování kvality ovzduší pro aglomeraci Ostrava, Karviná a Frýdek-Místek a oblast Severozápad. I nyní dospěl k závěru, že ministerstvo má sice zákonem velmi omezené možnosti, jak programem dosáhnout zlepšení kvality ovzduší, nicméně ani tyto možnosti nebyly řádně využity.

Ministerstvo podle soudu uvedlo v programu v podstatě veškerá myslitelná opatření, nicméně ve značně obecné rovině. Soud upozornil na nutnost vyčíslit očekávaný přínos jednotlivých opatření ke zlepšení kvality ovzduší a formulovat časový plán jejich provádění. Jedině tak je prý možné se zaměřit na ta nejdůležitější opatření a průběžně kontrolovat jejich plnění. V programu ale priority nebyly uvedeny, opatření se měla plnit "průběžně".

"Harmonogram jednotlivých opatření by měl zahrnovat přinejmenším termíny pro dokončení hlavních fází realizace jednotlivých opatření - například, do kdy by měla být získána práva k pozemkům a dokončen povolovací proces pro určitou dopravní stavbu, do kdy by měla být stavba zahájena v terénu a do kdy by měla být stavebně dokončena, aby mohla být k cílovému datu programu uvedena do provozu," popsal předseda senátu Petr Mikeš.

"Realizované záměry proto musí být rozvrženy v čase tak, aby je bylo možné průběžně hodnotit a posoudit jejich přínos a případně v souladu se zákonem o ochraně ovzduší program operativně aktualizovat," doplnil Mikeš.

NSS se vzhledem ke zrušení programu pro neurčitost už nezabýval konkrétními námitkami, které poukazovaly na neuskutečnitelnost některých opatření do konce roku 2020. Šlo například o výstavbu obchvatů Tuřan, Bosonoh a Slatiny. Soud nicméně přesto naznačil, že i ministerstvo nejspíš po konkretizaci jednotlivých opatření dospěje k závěru, že provedení všech opatření do roku 2020 je nereálné.

Zdroj:ČTK
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů