Pondělí, 22. dubna 2024

NIKM II na konferenci Sanační technologie XXI

NIKM II na konferenci Sanační technologie XXI

Ve dnech 24. - 25. 5. 2018 se CENIA zúčastnila konference Sanační technologie XXI v Táboře. Zdeněk Suchánek a Jaroslav Řeřicha referovali o zahájeném projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst, 2. etapa. V příspěvku se věnovali dílčímu úkolu interpretace indicií kontaminovaných míst pomocí metod dálkového průzkumu Země.

V prvním roce realizace projektu 2. etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM 2) (2018-2021) je silami CENIA řešena úloha interpretace indicií kontaminovaných míst pomocí dálkového průzkumu Země (DPZ). Metodikou vyvinutou v 1. etapě NIKM celkem 12 specialistů CENIA systematicky prochází území ČR (v členění dle obcí s rozšířenou působností - ORP) a interpretací rastrových podkladů (ortofotomapy, topografické mapy, digitální model reliéfu - DMR5 atd.) zaznamenává indicie kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst. Prvním krokem po zahájení projektu v lednu 2018 bylo doplnění znalostní báze projevů zájmových objektů a upřesnění jejich typologie (14 typů indicií) v podobě interpretačního klíče (manuálu). Úloha je řešena v prostředí softwarového nástroje QGIS (freeware). Pro celý tým byla vytvořena jednotná interaktivní mapová kompozice s možností doplnění dalšími kartografickými zobrazeními dle aktuální a individuální potřeby. Řízení úlohy zahrnuje monitorování průběhu prací, iteraci metodických poznatků pro usměrňování dalších fází prací a průběžný monitoring a statistiku výsledků interpretace. Na základě již provedených interpretačních prací na ploše cca 6000 km2 v 19 ORP (z toho 3 zpracované pouze z části) jsou porovnány parametry (typy a počty) indicií s poznatky z 1. etapy NIKM a získána data pro usměrnění výkonů a kvality práce hodnotitelů v dalším pokračování interpretačních prací.

Více o projektu zde.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů