Pondělí, 22. dubna 2024

Pozvánka na kurz CHEMICKÁ LEGISLATIVA PRO PRŮMYSL A OBCHOD

Odborný vzdělávací kurz Chemická legislativy pro průmysl a obchod ,,CHELEPO" je tematicky zaměřen na práva a povinnosti při výrobě, dovozu, distribuci, nakládání nebo skladování chemických látek a směsí, a také biocidních přípravků.

Pozvánka na kurz CHEMICKÁ LEGISLATIVA PRO PRŮMYSL A OBCHOD

Lektory kurzu jsou renomovaní odborníci s mnohaletou praxí v oboru.

Kurz je určen odborníkům se zaměřením na podnikovou ekologii, specialisty REACH, pracovníky v oblasti životního prostředí, právnické i fyzické osoby podnikající, které nakládají s chemickými látkami i pro pracovníky orgánů státní správy a samosprávy. Účelem kurzu je poskytnout účastníkům ucelený pohled do problematiky a prohloubení jejich znalostí v dané oblasti.

Kurz je možné zařadit do rámce vzdělávání odborně způsobilých osob podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Účastníkům kurzu bude předáno osvědčení o absolvování kurzu.

Termín a místo konání:

9. - 10. 10. 2018 Brno

16. - 17. 10. 2018 Praha

Program kurzu

  • Aktuality v chemické legislativě
  • Co kontroluje ČIŽP
  • Registrace chemických látek dle nařízení REACH (jak postupovat po1. 6. 2018, výstupy z registrací (expoziční scénáře)
  • Proces povolování látek dle nařízení REACH v celém dodavatelském řetězci
  • Klasifikace nebezpečnosti směsi dle nařízení CLP - akutní účinky na zdraví a účinky na vodní prostředí
  • Připravované změny v oznamování nebezpečných směsí (PCN formát, UFI kódy, evropský katalog výrobků)
  • Biocidní přípravky a ošetřené předměty
  • Povinnosti při nakládání s chemickými látkami a směsmi v rámci podniku, ve spojitosti s bezpečnostním listem
  • Dopady novelizace směrnice EP a Rady (ES) č. 98/2008 o odpadech ve spojitosti s chemickými látkami a směsmi
  • Změny legislativy pracovního prostředí ve spojitosti s chemickými látkami a směsmi

Přednášející: Ing. Oldřich Petira CSc., Ing. Lenka Lišková, Ing. Radka Vokurková a další

Těšíme se na setkání s Vámi

za společnost CHEMELEONI s.r.o.

Ing. Martina Dobšáková, Ing. Tomáš Králik

Další informace o kurzu naleznete: www.chelepo.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů