Pondělí, 22. dubna 2024

Zákon zřejmě zpřesní pravidla předcházení ekologické újmě

Zákon zřejmě zpřesní pravidla předcházení ekologické újmě

V zákoně o předcházení ekologické újmě se zřejmě zpřesní podmínky, za nichž lze zahájit řízení o uložení nápravných nebo preventivních opatření. Nově by měl víc zdůrazňovat možnost, že o zahájení řízení rozhodne úřad na žádost například neziskové organizace založené za účelem ochrany životního prostředí. Počítá s tím novela uvedeného zákona, kterou vláda předložila Sněmovně a kterou se poslanci mají zabývat na své nejbližší schůzi.

Zákon chce vláda změnit kvůli postoji Evropské komise, které se nelíbí, jak Česko převzalo evropskou směrnici. Komise české straně vytýká, že hlavním postupem při řízení o uložení preventivních nebo nápravných opatření je řízení z moci úřední a na tento způsob se podle ní klade větší důraz než na řízení zahajované na žádost. Vláda proto navrhuje přeformulovat dotyčný paragraf v zákoně tak, aby řízení zahájené na žádost žadatele bylo postaveno na stejnou úroveň jako řízení z moci úřední.

Žádost o zahájení řízení bude moci podle navrhovaného znění podat fyzická nebo právnická osoba, která je ekologickou újmou dotčena nebo je u ní takové dotčení pravděpodobné. Bude o něj moci požádat i právnická osoba, která není založena za účelem podnikání a jejímž hlavním cílem je ochrana životního prostředí.

Zákon o předcházení ekologické újmě definuje povinnosti k předcházení újmě, případně její nápravě. Ekologickou újmou je podle tohoto zákona jen taková újma, která je měřitelná a má závažné nepříznivé účinky na vybrané přírodní zdroje, tedy na chráněné druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a jejich přírodní stanoviště, povrchové nebo podzemní vody a půdu. Zákon pak stanoví podmínky, za nichž vzniká povinným osobám povinnost uskutečnit patřičná opatření. Týká se to hlavně podnikatelů a dalších osob vykonávajících rizikovou činnost.

Vláda uvádí, že pokud by se zákon nezměnil, hrozily by Česku sankce zhruba až osm milionů korun měsíčně a to až do doby, než stát zjedná nápravu.

Zdroj:ČTK
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů