Čtvrtek, 5. října 2023

7. červen - Světový den bezpečnosti potravin

K dalšímu zvýšení bezpečnosti potravin a omezení světového nárůstu nemocí z potravin vyzývá Světový den bezpečnosti potravin (World Food Safety Day - WFSD), který se slaví 7. června. Návrh na jeho vyhlášení v rámci Organizace spojených národů (OSN) odsouhlasila komise Codex Alimentarius v roce 2016.

7. červen - Světový den bezpečnosti potravin

Rok poté získal podporu Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) a Světové zdravotnické organizace (WHO). Rezoluci vyhlašující tento den přijalo Valné shromáždění OSN 20. prosince 2018, takže od roku 2019 je 7. červen časem oslav bezpečnosti potravin. Na osvětové kampani se kromě řady institucí a organizací podílí i EFSA sídlící v Parmě v Itálii.

Světový den bezpečnosti potravin letos upozorní na potravinové normy. Nemoci přenášené potravinami postihnou každý rok 1 z 10 lidí na celém světě a potravinové normy nám pomáhají zajistit, aby to, co jíme, bylo bezpečné.

Každopádně cílem Světového dne bezpečnosti potravin je upozornit a inspirovat k dalším činnostem v oblasti prevence, rozpoznávání a zvládání rizik z potravin, které přispívají k bezpečnosti potravin, zdraví lidí, ekonomické prosperitě, výkonnému zemědělství, přístupu na trhy, cestovnímu ruchu a udržitelnému rozvoji. Oslavou tohoto dne se má zlepšit celkové povědomí veřejnosti o bezpečnosti potravin a upozornit na to, že každý, kdo je zapojen do výroby potravin, má také zodpovědnost a svou roli v jejím zajištění.

Pro Ministerstvo zemědělství je téma bezpečnosti potravin velmi důležité a neustále se jím zabývá ve spolupráci se svými partnery, především Ministerstvem zdravotnictví. V rámci úřadu tuto problematiku řeší Sekce zemědělství a potravinářství. Odbor bezpečnosti potravin odpovídá za řadu aktivit v oblastech posuzování a komunikace o riziku; a mimo jiné je kontaktním místem pro komunikaci s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA).

Bezpečnost potravin nelze považovat za automaticky danou, navzdory skutečnosti, že regulační systém EU i ČR dnes zaručuje velmi vysokou úroveň bezpečnosti potravin. Tento světový den je tak pro všechny příležitostí připomenout, aby ve svém okolí zvýšili povědomí o bezpečnosti potravin.

K problematice bezpečnosti potravin více na www.bezpecnostpotravin.cz.

Další informace: www.fao.org/world-food-safety-day, www.who.int/world-food-safety-day,

https://www.efsa.europa.eu

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů