Neděle, 14. dubna 2024

Dotace z OPŽP míří na protipovodňová opatření, obnovu přírody i ochranu proti šelmám

Na 65 žadatelů o dotaci z Operačního programu Životní prostředí se může radovat. Ministerstvo životního prostředí schválilo finanční podporu dalším projektům v souhrnné výši téměř 244 milionů korun...

Dotace z OPŽP míří na protipovodňová opatření, obnovu přírody i ochranu proti šelmám

Schválené dotace z evropských fondů pomohou městům a obcím posílit protipovodňovou ochranu nebo zabezpečit padající skály. Přispějí i k péči o přírodu, zlepšení vodního režimu a pomohou lépe ochránit hospodářská zvířata před útoky chráněných vlků a jiných velkých šelem.

Větší část z balíčku podpořených projektů se zaměřuje na prevenci a ochranu proti povodním a sesuvům svahů. Pro starosty 40 měst a obcí, jako je Orlová, Český Krumlov, Rokycany či Dubí, to znamená možnost zpracovat nové digitální povodňové plány a analýzy odtokových poměrů a pořídit protipovodňové varovné systémy. V dalších dvou městech, Znojmě a Mnichově Hradišti, a v obci Janová na Zlínsku budou moci z dotace zajistit nestabilní svahy a skály ohrožující zdraví i majetky občanů. Všem těmto projektům posílá rezort z evropských fondů dohromady 99 milionů korun.

Podpořit preventivní protipovodňová opatření a zvýšit ochranu obcí před povodněmi patří k základním cílům Operačního programu Životní prostředí. Rezort investoval do této oblasti v aktuálním programovém období již více než 2,3 miliardy korun. Příjem žádostí o protipovodňové dotace probíhá i nadále. Momentálně jsou otevřeny dotační výzvy č. 101, 102 a 105, a to až do 20. prosince 2018. Žádosti přijímá a vyřizuje Státní fond životního prostředí ČR.

Druhou část dotací v celkové výši 145 milionů korun schválilo ministerstvo 22 projektům spadajícím do prioritní osy 4 Operačního programu Životní prostředí. Jejich cílem je obnovit přirozené funkce krajiny, biodiverzitu v přírodě a zlepšit vodní režim i životní prostředí v sídlech.

Evropské peníze pomohou například revitalizovat Rakovský potok nebo ramena řek Labe, Blanice či Orlice. Přispějí i k obnově Matičního jezera v Pardubicích a revitalizace se dočkají také mokřady v Bojanovicích, historická alej v Litovli či biotop vzácného čolka v Rožmitálu pod Třemšínem. A v této oblasti podpory uspěly i 4 projekty, které pomohou chovatelům předcházet škodám na hospodářských zvířatech způsobenými velkými šelmami.

Také na tato opatření lze v současnosti podávat žádosti o dotace, a to v dotačních výzvách číslo 106, 107, 108, 109, 127 a 128 OPŽP. Žádosti přijímá a konzultace poskytuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

www.opzp.cz

Zdroj:Operační program Životní prostředí
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů