Středa, 24. dubna 2024

Podlehlo Ministerstvo zemědělství nátlaku cirkusů?

Podlehlo Ministerstvo zemědělství nátlaku cirkusů?

V úterý 11. prosince média přinesla zprávu, že Ministerstvo zemědělství (MZe) do připravované novely zákona na ochranu zvířat proti týrání nezapracuje zákaz drezury a vystupování zvířat v cirkusech. Přitom již 19. října vydalo samo MZe tiskové prohlášení, že v rámci novely zákona na ochranu zvířat proti týrání navrhuje úplný zákaz vystupování a drezury zvířat v cirkusech, a že po vypořádání připomínek k novele zákona bude stanoveno přechodné období a konkrétní podmínky zákazu.

Mze tak reagovalo na došlé připomínky v rámci připomínkového řízení k novele zákona na ochranu zvířat proti týrání, které dostalo mj. od Ministerstva životního prostředí a které navrhovaly zákaz využívání volně žijících druhů zvířat v cirkusech. Pár dní na to, 23. října, ovšem vydalo Mze další prohlášení, že založí pracovní skupinu, která rozhodne o podmínkách chystaného zákazu pro drezuru zvířat v cirkusech. Podle vyjádření měli být v pracovní skupině například zástupci Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, Ústřední komise pro ochranu zvířat, Státní veterinární správy, vybraných chovatelských svazů, ale i cirkusů.

Jako důvod založení pracovní skupiny uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman: "Na drezuru zvířat v cirkusech panují ve společnosti i mezi odborníky protichůdné názory. K novele zákona se nám sešlo mnoho připomínek, jejich správné vypořádání bude chtít čas a také odbornou platformu lidí z různých oblastí. Proto jsem se rozhodl založit pra! covní skupinu, ve které se sejdou zástupci zainteresovaných skupin a společně navrhnou konkrétní podmínky zákazu". Přesto se ale i přes snahy ochránci zvířat nestali součástí pracovní skupiny, jakožto jedna ze zainteresovaných stran.

Pracovní skupina vznikla, ačkoliv byly cirkusy, stejně jako všechny ostatní subjekty, které jsou připomínkovými místy, již v září 2018 přizvány k tomu, aby se k připravované novelizaci zákona vyjádřily v rámci řádné měsíční lhůty, která všem byla bez rozdílu dána. Všechny subjekty mohly tohoto práva plně využít. "Založením této pracovní skupiny došlo k vytvoření nerovných podmínek, omezení principu rovnosti a odebrání možnosti některým subjektům, které se účastnily připomínkového řízení, se k tématu dále vyjádřit. Ministr zemědělství navíc vyslal signál, že stěžejní pro něj není ani názor Ministerstva životního prostředí, ani řada významných odborných publikací nebo vyjádření mnoha zahraničních odborníků, jejichž závěry jsou jednoznačně prot! i využívání volně žijících druhů zvířat v cirkusech," říká Ann! a Bernátková ze Svobody zvířat.

Lucie Hemrová, koordinátorka kampaně Cirkusy bez zvířat k tomu říká: "Působí to dojmem, že ministr Toman podlehl lobby majitelů cirkusů. Není přece v pořádku, aby podnikatelské subjekty, kterých se zákony týkají a mají tak zjevný střet zájmů, byly přizvány k jejich úpravě. Navíc cirkusy jsou častí chovatelé zvířat na seznamu CITES - Úmluvě o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. V České republice byl prokázán nelegální obchod s tygry, kteří také jsou na seznamu CITES, a zároveň vyšly najevo velké nedostatky v jejich evidenci. I proto by Ministerstvo zemědělství mělo jednat primárně tak, aby stát nepodporoval aktivní obchod s těmito ani dalšími zvířaty ze seznamu CITES, ale naopak byl jejich největším ochráncem."

Rozhodnutím nezapracovat do novely zákona na ochranu zvířat proti týrání zákaz drezury a vystupování zvířat v cirkusech jde ministerstvo proti vůli velké části veřejnost. Přij! etí zákona zakazujícího využívání alespoň volně žijících druhů zvířat v cirkusech má u české veřejnosti širokou podporu a schvaluje jej 74 % dotazovaných, jak ukázal průzkum veřejného mínění ze září tohoto roku od agentury Focus. Výzvu ministrovi zemědělství k zavedení přísných podmínek pro chov volně žijících zvířat a k zákazu využívání volně žijících zvířat v cirkusech v ČR, podepsalo během dvou měsíců přes 15 tisíc lidí. Česká republika navíc není izolovaným ostrovem, kde by probíhala diskuze o této problematice. Naopak volání společnosti po cirkusech bez zvířat je celosvětový trend. Počet evropských států, ve kterých platí úplný zákaz využívání všech druhů či všech volně žijících druhů zvířat v cirkusech, se nedávno rozrostl na 13: Bosna a Hercegovina, Estonsko, Chorvatsko, Itálie, Irsko, Kypr, Makedonie, Malta, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovinsko a Srbsko.

"Apelujeme na Ministerstvo zemědělství, aby vzalo v potaz odborné stanovisko Svazu Evropských Veterinářů, k! terý doporučuje přijetí zákazu využívání volně žijících savců v cirkuse! ch všem evropským zemím, neboť "v žádném případě neexistuje možnost, že jejich fyziologické, duševní a sociální požadavky mohou být odpovídajícím způsobem naplněny." Považujeme se za občany moderní země, která se hlásí k vysoké kulturní a etické vyspělosti a stát nemůže tento vývoj brzdit," dodává David Gardáš ze Svobody zvířat.

Společná tisková zpráva spolků Svoboda zvířat, Hlas zvířat, HOME 4 PETS a Platforma pro udržitelný rozvoj, Praha 11. 12. 2018

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů