zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Evropský projekt SUNRISE zaměřený na solární energii obdrží milion Eur

18.02.2019
Solární energie
Evropský projekt SUNRISE zaměřený na solární energii obdrží milion Eur

 Položí základy v oblasti využívání a skladování sluneční energie

  • Vize projektu SUNRISE spočívá v radikálním a ambiciózním vědeckém a technologickém přístupu k přeměně a skladování sluneční energie, poskytujícím udržitelnou alternativu k současné energeticky náročné výrobě paliv a základních chemikálií založené na ropě a uhlí. Zaměření projektu je v souladu s nedávno zveřejněnou dlouhodobou strategií Evropské komise pro klimaticky neutrální Evropu do roku 2050.
  • Evropský projekt SUNRISE, "Sluneční energie pro oběhové hospodářství", byl vybrán jako jedna ze šesti koordinačních a podpůrných akcí (CSA) v rámci programu Horizont 2020. Její činnost bude po dobu jednoho roku (od jara 2019) financována částkou 1 milion EUR a položí základy pro evropský výzkumný projekt v oblasti využívání a skladování sluneční energie.
  • V projektu SUNRISE se spojí zainteresované strany z akademické sféry, průmyslu, politiky a společnosti, včetně nevládních organizací a globálních hráčů v odvětví energetiky, chemického a automobilového průmyslu s cílem vypracovat plán pro "rozsáhlou výzkumnou iniciativu" v oblasti energetiky, životního prostředí a změny klimatu.

Výzva FETFLAG-01-2018 evropského rámcového programu pro výzkum a inovace HORIZONT 2020 vedla k výběru šesti koordinačních a podpůrných akcí (CSA) spadajících do tří výzkumných směrů: informační a komunikační technologie a propojená společnost; zdraví a vědy o životě; energetika, životní prostředí a změna klimatu. Jejich hlavním cílem je připravit nové evropské "rozsáhlé výzkumné iniciativy", které budou potenciálně podporovány příštím evropským rámcovým programem Horizon Europe. Autoři vybraných návrhů byli vyzváni k vytvoření základů pro velké vizionářské, dlouhodobé vědecko-výzkumné projekty, které se zaměří na hlavní evropské společenské výzvy a umožní přetavit vědecký pokrok v konkrétní inovace, hospodářský růst a nová pracovní místa.

Projekt SUNRISE byl vybrán v rámci směru "energetika, životní prostředí a změna klimatu" a sdružuje hráče z akademické obce, průmyslu, politiky a společnosti, kteří připravují strategický dlouhodobý plán a konsolidovanou vizi evropského výzkumného projektu zaměřeného na přeměnu sluneční energie a široce
dostupných surovin (oxid uhličtý, atmosférický dusík a voda) na paliva a základní průmyslové chemikálie. Výsledkem bude udržitelná alternativa k současným energeticky náročným procesům využívajícím fosilní suroviny ropu a uhlí. Hlavním cílem navrhovaného přístupu je vyvinout procesy cyklicky využívajících oxid uhličitý, které budou snižovat a stabilizovat atmosférický CO2 na úroveň slučitelnou se stálostí klimatu a přispějí k udržitelnému využívání půdy a přírodních zdrojů prostřednictvím oběhového hospodářství.

"Cílem SUNRISE je změnit způsob výroby paliv a produkovat chemikálie pro oběhového hospodářství s velmi vysokými výtěžky přímo z hojné sluneční energie a atmosférických plynů. V dohledné době budou technologie SUNRISE pohánět uhlíkově neutrální průmysl v chytrých městech, jaká si dnes lze jen těžko představit. Zajistíme sezónní skladování energie v bezodpadové společnosti při současném snížení emisí oxidu uhličitého" Prof. Huub de Groot, koordinátor SUNRISE.

Akce SUNRISE je koordinována profesorem Huub de Grootem z Leidenské univerzity (Nizozemsko) a sdružuje multidisciplinární konsorcium 20 partnerů z 13 evropských zemí: sedm univerzit (Leiden, Uppsala, Turku, Varšava, Louvain, Imperial College v Londýně, Norská univerzita vědy a techniky v Trondheimu); osm výzkumných center (francouzská CEA, italská Národní rada pro výzkum (CNR), švýcarské Federální laboratoře pro materiálové vědy a technologie (Empa), španělská IMDEA-Energy Institute, německé Fraunhofer-Gesellschaft a Forschungszentrum Jülich GmbH, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského České akademie věd a Katalánský ústav chemického výzkumu ve Španělsku); dvě evropská sdružení (Evropská asociace pro energetický výzkum (EERA) a Průmyslová výzkumná iniciativa energetických materiálů (EMIRI)); a tři průmyslové společnosti (Siemens AG, Johnson Matthey, Engie).

15. listopadu 2018 uspořádalo konsorcium SUNRISE v Bruselu setkání, kterého se zúčastnilo zhruba 90 zájemců o problematiku chemického využití sluneční energie, aby diskutovali o vizi, poslání a strategii projektu (podrobná agenda a kopie prezentací jsou k dispozici na www.sunriseaction.eu). Jednalo se o první krok k vybudování silné a rostoucí SUNRISE komunity, která bude nezbytná pro dosažení ambiciózních cílů dlouhodobého výzkumného projektu. SUNRISE již v současné době počítá s podporou více než 150 institucí na celém světě - akademických center, průmyslových podniků, finančních institucí, ministerstev a nevládních organizací, včetně České akademie věd a Svazu chemického průmyslu České republiky.

Na konci CSA (jaro 2020) konsorcium zveřejní plán implementace výzkumné iniciativy SUNRISE, včetně popisu krátkodobých a dlouhodobých cílů, potřebných zdrojů a kritérií pro dlouhodobý otevřený interdisciplinární evropský výzkumný projekt v souladu se Zásadami odpovědného výzkumu a inovací (RRI).

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
4
11. 2021
4.11.2021 - Konference
Praha, HubHub - Palác Ara
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí