Středa, 29. března 2023

ENVIRO 2019 - Československá ENVIROnmentální konference

Kursalon, Trenčianské Teplice, 29. - 31. 5. 2019

ENVIRO 2019 - Československá ENVIROnmentální konference

Srdečně Vás zveme na čtvrtý ročník česko-slovenského setkání odborníků věnujících se ochraně životního prostředí, jehož cílem je výměna praktických i legislativních zkušeností v oblasti odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, integrované prevence a nejlepších dostupných technologií (BAT).

Konference letos zavítá na Slovensko do příjemného lázeňského prostředí Trenčianských Teplic.

Na konferenci opět vystoupí zástupci Ministerstva životního prostředí ČR i SR, české i slovenské inspekce životního prostředí, zástupci státní správy a samosprávy, odborníci na monitorování kvality životního prostředí a zdraví obyvatel a provozovatelé významných průmyslových a energetických podniků.

Letos je program rozdělen do pěti tematických bloků a středečního workshopu, ve kterém se budeme věnovat procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).

Čtvrteční dopoledne bude zaměřeno na změny v odpadové legislativě a jejich srovnání v obou státech, ale také managementu odpadů v obcích.

V další části budeme řešit aktuální otázky v ochraně ovzduší a trendy v monitorování a hodnocení kvality ovzduší.

Do odpolední sekce jsme nově zařadili téma odpadních vod a kalů z ČOV, samozřejmě nebude chybět ani blok o aktuálním stavu legislativy integrované prevence nebo praktické zkušenosti se závěry o BAT.

Nedílnou součástí konference bude i široká diskuze o problémových otázkách v uplatňování směrnic se zástupci dotčených úřadů z obou zemí.

Konference ENVIRO je ideální příležitostí na setkání v přátelské atmosféře se zástupci státní správy a kolegy z oboru.

Tematické okruhy konference:

29. 5. 2019 14:00 - 18:00 WORKSHOP EIA (Nový zákon EIA, postavení veřejnosti)

30. 5. 2019 9:00 - 9:15 Oficiální zahájení konference

9:30 - 11:00 BLOK 1 - Odpady

(Aktuální stav legislativy v SR a ČR, Management odpadů v obcích)

11:40 - 13:00 BLOK 2 - Ovzduší

(Aktuální otázky v ochraně ovzduší v SR a ČR, Trendy v monitorování
a hodnocení kvality ovzduší)

14:00 - 15:30 BLOK 3 - Odpadní vody

(Odpadní kaly z ČOV a sedimenty, ČOV)

15:45 - 16:45 BLOK 4 - IPPC

(Aktuální stav legislativy v oblasti IPPC)

17:00 - 19:30 Odborná exkurze, program

20:00 - 24:00 Společenský večer

31. 5. 2019 9:00 - 14:00 BLOK 5 - BREF/BAT

(Výjimky z úrovní emisí spojených s BAT, Zkušenosti s ISPOP)

Organizační pokyny, registrace:

Termín: 29. - 31. 5. 2019

Místo konání: Kursalon Trenčianské Teplice, Ul. 17. Novembra 32, 914 51 Trenčianské Teplice

www.kursalonteplice.sk

Z důvodu rekonstrukce bohužel hotel Kursalon neposkytuje ubytování.

Účastníci si mohou rezervovat ubytování v přilehlých hotelích nebo penzionech dle vlastního výběru.

Přihlásit se můžete prostřednictvím online registračního formuláře na www.envirokonference.cz

Vložné pro účastníky

Zástupci státní správy a samosprávy

  • 3 686 Kč na celou konferenci
  • 3 072 Kč na dva dny
  • 2 150 Kč na jeden den

Ostatní účastníci

  • 6 144 Kč na celou konferenci
  • 5 120 Kč na dva dny
  • 3 584 Kč na jeden den

Ceny jsou uvedeny bez 21 % DPH. Bankovní spojení pro platby v Kč: 27-5539220237/0100.

Variabilní symbol vám zašleme při potvrzení registrace. Vložné nezahrnuje ubytování, které si každý účastník zařizuje a hradí samostatně.

Konferenci pořádají:

E-expert, spol. s r.o., Mrštíkova 883/3, 709 00 Ostrava, tel. +420 596 124 070, www.e-expert.eu

EKOS PLUS s.r.o., Župné námestie 7, 811 03 Bratislava, tel. +421 254 411 085, www.ekosplus.sk

Aktuální informace najdete na www.envirokonference.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů