zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pokyny ECHA k nařízení CLP - novinky

16.07.2019
Chemické látky
Pokyny ECHA k nařízení CLP - novinky

V prvním pololetí r. 2019 byly na webu ECHA uveřejněny aktualizované texty několika pokynů k nařízení CLP. Účelem těchto pokynů je pomoci uživatelům při plnění povinností vyplývajících z nařízení.

Nařízení CLP = Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění.
Evropská agentura pro chemické látky (ECHA), která materiály vydává, upozorňuje, že pokyny mohou pomoct uživatelům, ale jediným právně závazným zdrojem je nařízení CLP.

Pokyny ECHA k nařízení CLP - NOVINKY (za 1. pololetí 2019):

? Úvodní pokyny k nařízení CLP
Verze 3.0, z ledna 2019; k dispozici v češtině
Pokyny aktualizuje předchozí verzi 2.0, resp. opravu 2.1, z roku 2015.
Dokument poskytuje pokyny k základním bodům a postupům, které jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí ("nařízení CLP").

? Pokyny pro označování a balení v souladu s nařízením CLP (ES) č. 1272/2008
Verze 4.0, z května 2019; t. č. k dispozici jen v angličtině
Překlad do dalších jazyků i do češtiny se připravuje.
Tento pokyny aktualizuje (s ohledem na další novely nařízení CLP) předchozí verzi 3.0 téhož pokynu z roku 2017.

? Pokyny pro harmonizované informace týkající se reakce na ohrožení zdraví - Příloha VIII nařízení CLP
Guidance on harmonised information relating to health emergency response - Annex VIII to CLP
Verze 1.0, z února 2019; k dispozici v angličtině
Další informace k tzv. "UFI kódům" k nalezení na webu "Poison Centres".

? Evropský systém kategorizace výrobků
Systém úzce souvisí s přílohou VIII nařízení CLP, resp. její realizací v praxi.
The European product categorisation system: A practical guide
Verze 1.2, z května 2019; k dispozici v angličtině

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí