Úterý, 6. června 2023

Květnaté pásy v Českých Budějovicích hostí i ohrožené druhy hmyzu

Květnaté pásy v Českých Budějovicích hostí i ohrožené druhy hmyzu

Už třetím rokem oživují českobudějovický park Stromovka a vědecký kampus květnaté pásy. A líbí se nejen lidem, ale i řadě druhů hmyzu.

,,Jako květnaté pásy označujeme plochy oseté semínky původních dvouděložných rostlin, které mají vytvořit na pohled pěkné enklávy a zároveň podpořit motýly, včely a další zajímavé živočichy. Chtěli jsme veřejnosti ukázat, že městské trávníky nemusí být pouze sterilními, krátce střiženými plochami," vysvětluje Klára Řehounková z pracovní skupiny Ekologie obnovy při katedře botaniky PřF JU, která stála u zrodu projektu.

Od počátku se do projektu zapojili také entomologové z Biologického centra AV ČR a Cally, kteří na květnatých pásech sledují výskyt hmyzu, především denních motýlů a blanokřídlých (tedy např. samotářských včel). Výsledky za první dva roky ukazují, že květnaté pásy hostí výrazně více hmyzích druhů, než jakýmkoli způsobem sečené městské trávníky.

,,Rozdíl obzvláště vynikl ve Stromovce, kde jsou pásy vytvořené uprostřed trávníků sekaných na výšku golfového hřiště. Během monitoringu je někdy těžké vůbec registrovat a chytit všechny samotářské včely poletující po květech, zatímco okolní plochy jsou téměř bez života," říká Jiří Řehounek z Cally, který má na starosti průzkum blanokřídlého hmyzu a brouků.

,,Motýli v naší krajině rychle ubývají. Jednou z příčin jsou i nízko střižené trávníky, na kterých nejsou téměř žádné nektaronosné rostliny pro dospělé motýly ani rostliny, které slouží housenkám jako potrava. Proto se směs semínek pro květnaté pásy připravovala i s ohledem na živné a nektaronosné druhy," dodává Jana Lipárová z Entomologického ústavu AV ČR, která sleduje denní motýly.

Asi nejzajímavějším druhem, který na květnatých pásech ve vědeckém kampusu objevil entomolog Michal Perlík, je samotářská včela jménem pelonoska liščí. Tato včela je v České republice zařazená mezi ohrožené druhy. Jen letos entomologové na květnatých pásech objevili dalších pět druhů blanokřídlého hmyzu, které patří do tzv. červeného seznamu, tedy seznamu ohrožených druhů.

Další informace - webová stránka Příroda ve městě (http://calla.cz/prirodavemeste/): Jak využít potenciál městské zeleně pro ochranu přírody? Přírodě blízká péče o městskou zeleň a ochrana biodiverzity ve mětech.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů