Úterý, 30. května 2023

Vědci Botanického ústavu AV ČR patří mezi nejcitovanější na světě

Vědci Botanického ústavu AV ČR patří mezi nejcitovanější na světě

Botanický ústav AV ČR zaznamenává velký mezinárodní úspěch. Tři z jeho dlouholetých vědeckých pracovníků se opět objevili v přehledu nejcitovanějších vědců světa 2019 (Highly Cited Researchers 2019), který zveřejňuje americká společnost Clarivate Analytics. Petr Pyšek, Jan Pergl a v roce 2013 zesnulý Vojtěch Jarošík z Oddělení ekologie invazí, figurují na seznamu 1 % nejcitovanějších vědců světa již po několikáté.

"Oddělení ekologie invazí Botanického ústavu patří dlouhodobě mezi celosvětovou špičku. Zařazení kolegů mezi jedno procento nejcitovanějších vědců světa svědčí nejen o jejich neuvěřitelné píli a vysoké odbornosti, ale také o naléhavosti tohoto výzkumu. Je to velká pocta nejen pro kolegy, ale celý náš ústav," říká Jan Wild, ředitel Botanického ústavu AV ČR.

Petr Pyšek je botanik, ekolog a invazní biolog. V roce 2005 založil v Botanickém ústavu Oddělení ekologie invazí, které se věnuje problematice nepůvodních, člověkem zavlečených rostlin. Výzkum probíhá v široké spolupráci s předními zahraničními odborníky a je soustředěn na aktuální, v současné době intenzivně studovaná témata. Petr Pyšek se v poslední době nejvíce věnuje výzkumu globálních zákonitostí invazí či významu stanovišť v invazích rostlin, ale zabývá se také biodiverzitou africké savany. Je autorem stovek odborných článků, několika knih a dlouhodobě patří k nejproduktivnějším a mezinárodně nejcitovanějším českým vědcům. Od roku 2014, kdy Web of Science začal seznam zveřejňovat, figuruje na něm Petr Pyšek pokaždé. Společně s chemikem Pavlem Hobzou z Ústavu organické chemie a biochemie, jsou tak jedinými českými vědci zařazeni v přehledu pošesté.

,,Biologické invaze mají mnoho negativních aspektů, od úbytku biodiverzity, přes dopady na životní prostředí, ekonomiku i lidské zdraví. Invaze však mají také pozitivní stránky - řada nepůvodních druhů je například využívána hospodářsky. Je proto třeba hledat kompromisy přijatelné pro různé sektory a obeznámit s fakty odbornou i laickou veřejnost. Zařazení do prestižního seznamu pomáhá našemu výzkumu i z hlediska mezinárodní spolupráce s dalšími výzkumnými institucemi a univerzitami," říká Petr Pyšek, z Oddělení ekologie invazí Botanického ústavu.

Druhý nejčastěji citovaný vědec Botanického ústavu, Jan Pergl, se v Oddělení ekologie invazí zabývá vedle výzkumu invazních rostlin, také jeho propojením s praxí. Spolupracuje například s Ministerstvem životního prostředí, zasedá v panelu Evropské a Středozemní organizace ochrany rostlin (EPPO) a působí jako zástupce ČR ve vědeckém fóru Evropské komise pro invazní druhy. ,,Invazní druhy mají široký přesah do aplikační sféry, proto je nezbytná spolupráce s dalšími institucemi. Jedním z výstupů této aktivity je například návrh národního Černého seznamu, který obsahuje seznam nepůvodních druhů živočichů a rostlin, které vyžadují zvláštní přístup," říká Jan Pergl.

Vojtěch Jarošík (1958-2013) byl jednou z nejvýznamnějších osobností současné české ekologie. Opakované zařazení mezi nejcitovanější světové vědce dokládá, že ohlas na jeho práci zůstává stále vysoký i 6 let po jeho smrti. Vojtěch Jarošík působil v Botanickém ústavu na Oddělení ekologie invazí od jeho založení, v letech 2005 - 2013. Byl významným odborníkem na analýzu dat a zabýval se vlivem fyziologie hmyzu na invazní chování.

Seznam Highly Cited Researchers 2019 zahrnuje tento rok 6 217 nejčastěji citovaných vědců 60 různých národností z 21 výzkumných oblastí. Vznikl na základě analýzy publikací z let 2008 až 2018 podle databáze Web of Science.

Více informací o seznamu Higly Cited Researchers naleznete zde.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů