zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyšlo lednové číslo Věstníku MŽP

05.02.2020
Obecné
Vyšlo lednové číslo Věstníku MŽP

Ministerstvo životního prostředí vydalo na svých webových stránkách nové číslo Věstníku MŽP.

Obsahem lednového čísla je:

  • Aktualizovaná metodická instrukce odboru obecné ochrany přírody a krajiny a odboru legislativního MŽP k aplikaci § 8 a § 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, upravujících povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les a náhradní výsadbu a odvody, resp. k přijetí zákona č. 367/2019, kterým se s účinností od 15. ledna 2020 změnil zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách. Nově formulované ustanovení § 10 odst. 3 tohoto zákona zakládá provozovateli dráhy oprávnění odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty ohrožující bezpečnost nebo plynulost drážní dopravy anebo provozuschopnost dráhy v případě, kdy tak po předchozím upozornění provozovatele dráhy neučinil jejich vlastník.
  • Společné sdělení sekce státní správy a sekce ochrany přírody a krajiny MŽP ke vztahu § 15a a § 15b zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Důvodem pro sdělení sekcí státní správy a sekce ochrany přírody a krajiny k novele vodního zákona je nutnost objasnit vzájemný vztah tohoto zákona a zákona o ochraně přírody a krajiny. Dle novely vodního zákona nyní postačí ke stavbě vodních nádrží do plochy 2 ha a výšky hráze 2,5 m místo povolení pouze ohlášení vodoprávnímu úřadu, ke kterému není třeba přikládat závazné stanoviska orgánu ochrany přírody. Nicméně v případech, kdy dochází k dotčení zájmů chráněných ZOPK, si musí ten, kdo takový záměr zamýšlí, závazné stanovisko orgánu ochrany přírody opatřit (typicky např. k zásahu do významného krajinného prvku vodní tok či údolní niva).
  • Aktuální číslo Věstníku naleznete zde.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí