Přes 500 tun stavebních odpadů uložila firma na obecní pozemek. Od ČIŽP dostala pokutu sto tisíc korun

12. února 2020

Šlendryján

Odpady

Přes 500 tun stavebních odpadů uložila firma na obecní pozemek. Od ČIŽP dostala pokutu sto tisíc korun

Celkem 537 tun stavebních odpadů uložila v květnu 2019 firma SBS group s.r.o. ze Kdyně, na obecní pozemek v k. ú. Česká Kubice, aniž by znala jejich složení. Odpad vznikl při stavební činnosti společnosti v místě bývalé celnice - hraničního přechodu Folmava. Konkrétně se jednalo o návoz zeminy s kamením a příměsemi, které tvořily betonové bloky, velké železo-betonové bloky, kusy i celé díly zámkové dlažby, obrubníků a zatravňovacích dlaždic. Dále pak cihly, kousky izolace tvořené minerální vlnou, plasty, pařezy, větve a kořeny, malé kousky asfaltů a další. Společnost tak porušila zákon o odpadech a inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Plzni jí za to uložili pokutu sto tisíc korun.

,,Firma uvedla, že původcem zeminy s příměsemi je obec Česká Kubice, jelikož vlastní pozemek. Vlastnictví ale není podle zákona rozhodné. Obec, která si nechala odpady ze stavby, dle dohody zeminu, od obviněného na pozemek navést, není k převzetí do svého vlastnictví oprávněna a není ani provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění odpadu," řekla Petra Horčicová, ředitelka Oblastního inspektorátu ČIŽP v Plzni.

Původce odpadů je podle zákona o odpadech zodpovědný za jím vzniklé odpady až do doby jejich převedení oprávněné osobě a je povinen zjistit, aby tato osoba byla k jejich převzetí oprávněna. Je také povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem, tedy pouze v zařízeních, která jsou k tomu určena. ,,Pokud by obviněný nakládal s předmětným odpadem v souladu se zákonem, měl ho předat do zařízení k jeho využití či odstranění. Poplatek za uložení tuny zeminy a kamení bez příměsí činí v průměru cca 230 korun za tunu. V tomto případě se ale jedná o zeminu a kamení s příměsí, kde by za jednu tunu zaplatil více jak 800 korun," uvedla Horčicová.

Firma SBS group s.r.o. se proti rozhodnutí o pokutě neodvolala, ta nabyla 4. ledna 2020 právní moci.

Stavební odpady na obecním pozemku" style="color: rgb(172, 9, 0);">vyzadujiStavební odpady na obecním pozemku" style="border: none;" /> vyzaduji

Zdroj: ČIŽP

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů