Firma dovážející na trh nebezpečné chemické směsi porušila chemický zákon i nařízení EU. Dostala pokutu 120 tisíc korun

Firma dovážející na trh nebezpečné chemické směsi porušila chemický zákon i nařízení EU. Dostala pokutu 120 tisíc korun

Pravomocnou pokutu 120 tisíc korun uložili inspektoři z České inspekce životního prostředí v Hradci Králové společnosti GRASS EU s.r.o. za porušení chemického zákona a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES), nařízení REACH[1]. Firma dovážela a uváděla na trh v ČR výrobky z Volgogradu, konkrétně čisticí přípravky pro speciální použití (odstraňovač skvrn, čistič motorů) určené pro širokou veřejnost, jejichž označení nebylo v souladu s předloženými bezpečnostními listy. Jednalo se o nebezpečné chemické směsi, které byly současně i detergenty.

Kontrola dodavatele prokázala, že se společnost GRASS EU s.r.o. v roli dovozce chemických látek a směsí, výrobce detergentů a dodavatele nebezpečných chemických směsí dopustila několika správních deliktů. Neplnila registrační povinnosti podle nařízení REACH, neoznámila klasifikaci dovezených nebezpečných látek agentuře ECHA podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) - (nařízení CLP[2]) a nedostatky měla i u bezpečnostních listů.

,,U kontrolovaných směsí nebyly správně klasifikované nebezpečnosti pro zdraví a správně nebyly označené ani jejich obaly. Firmě jsme uložili pokutu za neplnění registračních povinností chemických látek, které byly obsaženy v dovážených směsích a byly dovezeny do EU ve větším množství, než je jedna tuna za rok. Přihlédli jsme ale i k ostatním správním deliktům. Jedná se totiž o základní povinnost výrobce nebo dovozce chemické látky ať už samotné nebo obsažené v jedné či více směsích," řekl Lukáš Trávníček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Hradci Králové.

Společnost GRASS EU s.r.o. se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolala a pokuta 120 tisíc korun nabyla 13. února právní moci.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů