zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/217 mění přílohu VI nařízení (ES) č. 1272/2008

23.03.2020
Chemické látky
Legislativa
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/217 mění přílohu VI nařízení (ES) č. 1272/2008

V Úředním věstníku EU bylo zveřejněno nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (nařízení CLP) - zveřejněno 18. 2. 2020.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/217 ze dne 4. října 2019, kterým se mění příloha VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí, vstoupí v platnost v březnu 2020 a použije se od 1. 10. 2021.

Jedná se o 14. přizpůsobení nařízení CLP technickému pokroku (14. ATP). Nové nařízení v příloze VI zavádí, aktualizuje nebo ruší harmonizované klasifikace a označení látek, ke kterým Výbor pro posuzování rizik (RAC) přijal stanoviska v roce 2017.

K nejvýznamnějším nově zařazeným látkám patří oxid titaničitý, který je klasifikován jako karcinogen kategorie 2 při vdechování. Tato klasifikace se použije pouze u směsí ve formě prášku obsahujícího 1% nebo více částic oxidu titaničitého, který je ve formě částic o aerodynamickém průměru

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí