Pátek, 9. prosince 2022

Nařízení Komise (EU) 2020/171 - aktualizace přílohy XIV nařízení REACH

19. března 2020
Nařízení Komise (EU) 2020/171 - aktualizace přílohy XIV nařízení REACH

Koncem února 2020 vstoupilo v platnost nové nařízení, kterým se rozšiřuje seznam chemických látek v příloze XIV nařízení REACH o dalších 11 látek podléhajících povolení pro určitá použití.

Nové nařízení Komise (EU) 2020/171 ze dne 6. 2. 2020, kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, stanoví další látky, které budou podléhat povolení pro určitá použití.

Jedná se o následující látky s uvedením kritérií pro zahrnutí do přílohy XIV a příklady použití:

 1. 1,2-benzendikarboxylová kyselina, dihexylester, rozvětvený a lineární (ES 271-093-5, CAS 68515-50-4): toxický pro reprodukci (kategorie 1B), použití jako změkčovadlo;
 2. dihexyl-ftalát (ES 201-559-5, CAS 84-75-3): toxický pro reprodukci (kategorie 1B), použití jako změkčovadlo;
 3. 1,2-benzendikarboxylová kyselina, dialkylestery (alkyly C6-C10); 1,2-benzendikarboxylová kyselina, směsné decyl-, hexyl- a oktyldiestery s obsahem dihexyl-ftalátu >= 0,3 % (ES 201-559-5) (ES 271-094-0; 272-013-1, CAS 68515-51-5; 68648-93-1): toxický pro reprodukci (kategorie 1B); použití jako plastifikátor do PVC, lepidla;
 4. trixylyl-fosfát (ES 246-677-8, CAS 25155-23-1): toxický pro reprodukci (kategorie 1B), použití do maziv, hydraulických kapalin, v kapalinách pro zpracovávání kovů a při výrobě plastů;
 5. perboritan sodný; kyselina perboritá, sodná sůl (ES 239-172-9; 234-390-0): toxický pro reprodukci (kategorie 1B), použití do detergentů a bělících přípravků;
 6. peroxymetaboritan sodný (ES 231-556-4, CAS 7632-04-4): toxický pro reprodukci (kategorie 1B), použití do detergentů a bělících přípravků;
 7. 5-sek-butyl-2-(2,4-dimethylcyklohex-3-en-1- yl)-5-methyl-1,3-dioxan [1], 5-sek-butyl-2- (4,6-dimethylcyklohex-3-en-1-yl)-5-methyl- 1,3-dioxan [2] (zahrnující kterýkoli z jednotlivých stereoizomerů [1] a [2] nebo jakoukoli jejich kombinaci): vPvB, použití jako vůně do mýdel a detergentů;
 8. 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-di-terc-pentylfenol (UV-328) (ES 247-384-8, CAS 25973-55-1): PBT, vPvB, použití jako UV filtr např. do výrobků z plastů, do lepidel a těsnění;
 9. 2,4-di-terc-butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl) fenol (UV-327) (ES 253-037-1, CAS 36437-37-3): vPvB, použití jako UV filtr;
 10. 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(terc-butyl)-6- (sek-butyl)fenol (UV-350) (ES 253-037-1, CAS 36437-37-3): vPvB, použití jako UV filtr;
 11. 2-benzotriazol-2-yl-4,6-di-terc-butylfenol (UV-320) (ES 223-346-6, CAS 3846-71-7): PBT, vPvB, použití jako UV filtr.

U každé látky je uvedeno nejzazší datum podání žádosti o povolení (od srpna 2021 do května 2022) a dále datum, od kterého je její používání a uvádění na trh zakázáno (datum zániku). Po stanoveném datu můžou být látky uvedeny na trh nebo používány pouze je-li pro konkrétní použití uděleno povolení.

Příloha XIV nařízení REACH obsahuje v současné době již 54 látek.

Text nařízení v české i anglické verzi naleznete v příloze této aktuality.

Další informace:

Nařízení Komise (EU) 2020/171

Nařízení Komise (EU) 2020/171 - ENG

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů