Středa, 28. února 2024

EU: Rada schválila zavedení taxonomie pro udržitelné investice

EU: Rada schválila zavedení taxonomie pro udržitelné investice

Rada na svém zasedání minulý týden schválila návrh nařízení na vytvoření společného klasifikačního systému, neboli taxonomie, který by měl podpořit soukromé investice do udržitelných technologií. Tento systém umožní investorům zaměřit se na investice do ekologických a udržitelných firem, což přispěje k plnění klimatických cílů. Rámec bude postaven na šesti environmentálních cílech, jimiž jsou zmírňování změny klimatu, přizpůsobování se změně klimatu, udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů, přechod k oběhovému hospodářství, prevence a omezování znečištění a ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů. Taxonomie pro první dva cíle by měla být zavedena do konce tohoto roku, přičemž plně fungovat by měl do konce 2021. Pro ostatní 4 cíle by měla být taxonomie zavedena do konce 2021 s plnohodnotným fungováním do konce 2022. Návrh musí ještě formálně potvrdit Evropský parlament.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů