Pátek, 1. prosince 2023

29. června - Mezinárodní den tropů

Mezinárodní den tropů, stanovený na 29. června, je připomínkovým dnem OSN. Jeho cílem je oslavit nevšední diverzitu tropických regionů a zároveň upozornit na výzvy, které stojí před národy těchto regionů. Je příležitostí ke sdílení expertíz a k rozvoji spolupráce.

29. června - Mezinárodní den tropů

Rozhodnutí slavit tento den padlo v roce 2016, při druhém výročí prvního vydání Zprávy o stavu tropů (angl. the State of the Tropics Report) ze dne 29. června 2014. Zpráva byla výsledkem spolupráce dvanácti předních výzkumných institucí, zabývajících se stavem tropických oblastí.

Den tropů je také připomínkou role tropických regionů při dosahování globálních cílů udržitelného rozvoje a připomínkou specifických výzev, kterým region čelí. K nejpalčivějším výzvám patří ochrana ekosystému, ohroženého probíhajícími klimatickými změnami, deforestací a nadměrnou těžbou dřevin, ale také ochrana lidských společenství v regionu, čelících prudké urbanizaci a demografickým změnám. V tropických oblastech bude totiž do roku 2050 žít většina lidské populace a zejména dětí, ale zároveň budou mít tyto oblasti nejvyšší míru chudoby a podvýživy...

Tropy jsou oblast Země, zhruba definovaná jako oblast mezi obratníkem Raka a obratníkem Kozoroha. Ačkoli topografie a další faktory přispívají ke změnám klimatu, tropické oblasti jsou typicky teplé a zaznamenají malé sezónní změny v denní teplotě. Důležitým rysem tropů je převaha deště ve vlhkých vnitřních oblastech blízko rovníku a to, že sezónnost srážek se zvyšuje se vzdáleností od rovníku.

Úbytek tropických pralesů

Nejvíce tropických pralesů v loňském roce ubylo v Brazílii, Kongu a Bolívii. Píše to agentura EFE s odkazem na údaje monitorovacího projektu Global Forest Watch. Podle těchto údajů bylo vloni vymýceno 41.000 kilometrů čtverečních pralesů, což odpovídá více než polovině rozlohy České republiky. Destrukce pralesů způsobuje také významné emise oxidu uhličitého do atmosféry.

Na Brazílii připadalo 43 procent celkové rozlohy zničených pralesů se ztrátou 17.773 kilometrů čtverečních. Následují Kongo s 5127 kilometry čtverečních vymýcených pralesů a Bolívie, kde bylo zničeno 3856 kilometrů čtverečních pralesa.

Ve srovnáni s rokem 2021 se rozloha zničených tropických pralesů ve světě o deset procent zvýšila. Nejednalo se však o nejhorší údaj v záznamech monitorující organizace. Tím byl rok 2016, kdy bylo vymýceno přes 60.000 kilometrů čtverečních tropických pralesů.

Podle ředitelky Global Forest Watch Mikaely Weissové má mýcení tropických pralesů výrazný dopad na emise oxidu uhličitého. Zničením pralesů se podle odhadu organizace loni dostalo do atmosféry 2,7 gigatuny CO2, což jsou zhruba roční emise z používání fosilních paliv v Indii.

V Jižní Americe byly hlavními příčinami ničení tropických pralesů nelegální těžba a prodej dřeva, rozšiřování pastvin či budování nové infrastruktury. V Brazílii se destrukce týká především amazonského pralesa, jehož tempo ničení se zvýšilo za vlády bývalého prezidenta Jaira Bolsonara v letech 2019 až 2022.

Současný prezident Luiz Inácio Lula da Silva tvrdí, že pro jeho vládu je zvýšení ochrany amazonského pralesa prioritou. Na začátku června představil opatření, která mají umožnit Brazílii zastavit nelegální mýcení pralesa do roku 2030. Lula také chce, aby Brazílie v příštích letech dosáhla vyrovnaného stavu mezi plochou pokáceného a nově vysázeného lesa v Amazonii.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů