Čtvrtek, 25. července 2024

Společnost RAJA se stala již podruhé patronem Dne Země

22. dubna 1970, se na různých místech Spojených států shromáždilo na 20 milionů lidí, kteří demonstrovali za zdravější životní prostředí. Kampaň měla nebývalý ohlas a jejím výsledkem byl vznik Dne Země, který se každý rok 22. dubna slaví po celém světě jako mezinárodního svátek životního prostředí. Od roku 1990 slavíme tento svátek i v České republice.

Společnost RAJA se stala již podruhé patronem Dne Země

Z historie Dne Země

S myšlenkou masového ekologického happeningu přišel senátor Gaylord Nelson (1916-2005), který se dlouhodobě snažil dostat ekologii na stůl politiků a v USA mj. přispěl k zákazu pesticidu DDT či bojového plynu agent orange. V roce 1970 se Nelson spojil s aktivistou Danielem Hayesem, který pak v dubnu zkoordinoval akci tisíců vysokých škol a univerzit ze všech koutů USA, do níž se zapojilo přes 20 milionů Američanů. Happeningům tehdy přála doba - každou chvíli se někde protestovalo proti konzumní společnosti, establishmentu či válce ve Vietnamu.
Akce, během níž organizátoři volali mimo jiné po využívání obnovitelných zdrojů energie, recyklování odpadů či odstranění chemikálií ničících ozónovou vrstvu, splnila svůj účel. Již v prosinci 1970 vznikla americká Agentura pro životní prostředí (EPA) a v 70. letech se podařilo prosadit v Kongresu několik ekologických zákonů či výrazných legislativních úprav (například v zákoně o čistotě ovzduší či o ochraně ohrožených druhů). A v roce 1971 se podařilo prosadit tento svátek na půdě OSN, která si ho poprvé připomněla 20. března 1971.
V následujících letech se oslava Dne Země šířila do celého světa. Masového rozměru nabyla v roce 1990, u příležitosti 20. výročí amerického Dne Země, kdy se k oslavě tohoto svátku připojilo na 200 milionů lidí ve 140 zemích světa, včetně Československa, a poprvé se zapojila například i Čína. Globální akce tehdy mimo jiné pomohla připravit veřejné mínění na první Summit Země, který se konal v Riu de Janeiro o dva roky později.
Patronem letošního Dne země je již podruhé v řadě společnost RAJA, evropská jednička v balení. Společnost RAJA se vždy snažila o ekologicky odpovědný přístup k podnikání, čemuž také odpovídá 5 zásad udržitelného balení, na kterých si firma zakládá. Podporujeme rovněž naše partnery, aby zaujali stejný přístup. Denně proto podnikáme kroky, které mají pozitivní dopad na životní prostředí. Dobře promyšlená nákupní politika a správně řízená distribuce nám umožňuje jít příkladem, přizpůsobujeme se a jednáme tak, abychom snížili spotřebu i náš dopad na životní prostředí na minimum, a to na všech úrovních. V současné době má 20 společností skupiny certifikaci ISO 14001 v oblasti životního prostředí.
Společně jsme silnější
V souladu s naším přístupem se všichni naši dodavatelé zavázali, že budou dodržovat zásady udržitelného rozvoje. Výběrem produktů od lokálních dodavatelů zkracujeme náš dodavatelský řetězec, tím snižujeme emise CO2. 86 % našich produktů je vyrobeno v Evropě a 97 % našich dodavatelů je z Evropy.
Ekologicky odpovědné doručení
Abychom zajistili, že budeme poskytovat ekologicky odpovědnou distribuci, očekáváme od našich logistických partnerů:
  • provedení všech nezbytných investic na obnovu nebo přizpůsobení svých dodávkových vozidel nejvyšším standardům,
  • přizpůsobení a naplánování tras, aby se minimalizoval počet ujetých kilometrů a snížil se tak dopad na životní prostředí.
Digitalizace naší komunikace
S cílem snížit ekologickou stopu našich činností jsme vyvinuly naše webové stránky tak, aby byly uživatelsky přívětivější, ve všech jazycích a pro všechny země, ve kterých působíme. Od roku 2017 jsme snížili distribuci našich papírových katalogů o 41% ve prospěch digitálních médií.
Kromě toho je 90 % našich katalogů nyní tištěno na recyklovaném papíře nebo na papíře, který pochází z lesů obhospodařovaných v souladu se zásadami udržitelného rozvoje, pomocí tiskáren s certifikací ISO 14001.
Zaměřujeme se na inovace, abychom mohli nabízet stále ekologičtější balení
Naše nabídka se neustále vyvíjí a zahrnuje více ekologických alternativ a ekologicky odpovědných inovací ve všech produktových řadách. Cílem skupiny RAJA je do roku 2025 vytvořit řadu 100 % recyklovaných a recyklovatelných obalů. Náš přístup k výběru produktů respektuje platné předpisy a zohledňuje všechna environmentální kritéria z hlediska materiálu a výrobních procesů. Při výběru a zkoumání nových výrobků a alternativ ke stávajícím výrobkům zvažujeme: hospodaření s přírodními zdroji, ochranu biologické rozmanitosti a ekosystému, boj proti znečišťování životního prostředí a změnám klimatu a podporu oběhového hospodářství. Naším cílem je podporovat podnikání našich zákazníků, aby se zapojili k recyklaci, ke snižování znečištění a snižování odpadu. Společnost RAJA nabízí řadu výrobků, které odpovídají místním a globálním předpisům.
Ekologicky odpovědné výrobky jsou na našem webu www.rajapack.cz označené eko symbolem pro snadnou indentifikaci a splňují alespoň 1 z těchto 4 kritérií:
  • byly navrženy s ohledem na životní prostředí a mají ekologickou certifikaci
  • byly vyrobeny z obnovitelných zdrojů
  • snižují množství odpadu nebo spotřeby surovin či energie
  • jsou recyklovatelné.
O skupině RAJA
RAJA je evropská jednička na trhu obalů. Jako mezinárodní společnost francouzského původu je zastoupena v 19 evropských zemích prostřednictvím svých 26 poboček. Svým zákazníkům nabízí již 70 let zkušeností a rozsáhlý výběr obalových řešení. Díky stálé inovativní strategii ve spojení s vysokou kompetencí v produktové oblasti skupina RAJA nabízí nejširší sortiment produktů, trhem osvědčených technik balení a prvotřídní zákaznický servis.
70 let výzev a vášně!
Už 70 let uplynulo od založení společnosti Les Cartons RAJA, prvopočátku nynější evropské jedničky v balení. Firmu, která se zprvu specializovala převážně na prodej nových a použitých kartonových krabic, založily dvě ženy Rachel Marcovici a Janine Rocher, které z prvních dvou slabik svých křestních jmen vytvořily název RAJA. V roce 1962 do firmy Les Cartons RAJA nastoupila nynější generální ředitelka RAJA Group, Dani?le Kapel-Marcovici. Díky své zásilkové činnosti se firma brzy stala lídrem v celé Francii a později i v Evropě. V roce 1990 došlo ke změně názvu a z Les Cartons RAJA zůstala pouze RAJA.
Celý příběh založení společnosti RAJA a další informace ohledně 70. výročí naleznete na webové stránce www.rajapack.cz.
Dnem Země to nekončí

Dalších přibližně 250 dnů a svátků týkajících-se životního prostředí, včetně podrobnějších informací o nich, najdete v letošním EKOkalendáři od spolku Ukliďme Česko. A jako bonus i 365 EKOtipů na každý den v roce...

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů